درخواست های ارتباط
جستجو
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
رویدادها
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من
تخفیف های وب سایت
همه تخفیف ها

عضویت در

کانال تلگرام

توسینسو

اطلاعات مطلب
مدرس/نویسنده
صادق شعبانی
امتیاز: 72451
رتبه:12
77
91
19
410
صادق شعبانی / ccna/ccnp/mcitp/ceh ---------------------------------- انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه. پروفایل کاربر

تغییر مسیر ترافیک 2 : TROUBLE TICKET 6

تاریخ 29 ماه قبل
نظرات 0
بازدیدها 219
TSHOOT LAB

فهرست TSHOOT LAB ها


TSHOOT LAB STP FAMILY

TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2
STP-L

سناریو زیر را در نظر بگیرید :
1

سوئیچ IOU2 بعنوان سوئیچ روت برای VLAN 20 انتخاب شده است .

IOU2#SHOW SPANning-tree VLAn 20

VLAN0020

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#


اشکال سناریو
مدتی است که تحلیل گران ترافیک شبکه اطلاع داده اند که ترافیک ارسالی کلاینت ، به جای عبور از سوئیچ IOU2 به سمت CORE از سوئیچ IOU3 ( و IOU2 )به سمت سوئیچ CORE می رود.
2

در این سناریو تمام لینک ها GIG هستند و مقدار COST پیش فرض آنها همگی 4 است.با توجه به تغییر جریان عبور ترافیک ، احتمالا" مسیر فعلی به سمت سوئیچ IOU2 نسبت به مسیر قبلی و لینک بین IOU2 و IOU4 بهترین مسیر می باشد که احتمالا تغییری در تنظیمات دیفالت داده شده است.خب با هم بررسی می کنیم :

خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU2

IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU3

IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    4
       Port    33 (Ethernet1/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 

IOU3#
IOU3#خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU4

IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    8
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Altn BLK 10    128.65  P2p 
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 

IOU4#
IOU4#


با بررسی خروجی کامند های فوق متوجه 2 نکته خواهیم شد ، اول اینکه مقدار cost اینترفیس gig2/0از مقدار پیش فرض 4 تغییر پیدا کرده است.


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0 (gig2/0)        Altn BLK 10    128.65  P2p 

IOU4#


دوم اینکه مقدار cost از سویئچ IOU4 تا سوئیچ روت برابر با 8 است!


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20
VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    8


همچنین در خروجی SHOW RUN

IOU4#SHOW RUN
Building configuration...
!     
interface Ethernet2/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 10


همانطور که دیدیم هزینه پورت GIG 2/0 از سوئیچ IOU4 دستکاری شده است و جالب اینجاست کامند استفاده شده برای اینکار


interface Ethernet2/0
 spanning-tree cost 10

مقدار COST را برای آن پورت در همه VLAN ها برابر با مقدار 10 قرار می داد.ما این کامند را لغو می کنیم :


IOU4(config)#
IOU4(config)#INTerface ETHernet 2/0
IOU4(config-if)#NO SPANning-tree COST 10
IOU4(config-if)#EXIT
IOU4(config)#EXIT
IOU4#


و حالا نتیجه خروجی

IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    4
       Port    65 (Ethernet2/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Root FWD 4     128.65  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 

IOU4#
IOU4#
IOU4#


همانطور که دیدیم همه چیز به وضع نرمال خود بازگشت .


همچنین برای اینکه این سناریو کامل شود من نقش سایر اینترفیس ها را هم میگذارم


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#

IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

IOU4#
IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Root FWD 4     128.65  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Root FWD 4     128.1  P2p 
Et0/1        Altn BLK 4     128.2  P2p

3

برچسب ها
ردیف عنوان
1 STP TROUBLE TICKET 1 : COST
2 TROUBLE TICKET 2 : STP AND VLAN
3 TROUBLE TICKET 3 : STP AND TRUNK
4 TROUBLE TICKET 4 : STP AND BPDU FILTER
5 تغییر مسیر ترافیک : TROUBLE TICKET 5
6 تغییر مسیر ترافیک 2 : TROUBLE TICKET 6
دوره مجموعه کل دوره
مطالب مرتبط

در حال دریافت اطلاعات

نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

  برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید