درخواست های ارتباط
جستجو
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
رویدادها
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من
تخفیف های وب سایت
همه تخفیف ها

عضویت در

کانال تلگرام

توسینسو

اطلاعات مطلب
مدرس/نویسنده
صادق شعبانی
امتیاز: 72451
رتبه:12
77
91
19
410
صادق شعبانی / ccna/ccnp/mcitp/ceh ---------------------------------- انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه. پروفایل کاربر

مراحل 3 گانه پروتکل درخت پوشا - CISCO LAB 2

تاریخ 29 ماه قبل
نظرات 0
بازدیدها 282
در این قسمت قصد داریم مراحل 3 گانه STP که در هر مرحله آن سوئیچ روت و نقش پورتها مشخص می شد را بررسی کنیم:
1


22

33

44
مرحله 1 :انتخاب سوئیچ روت

با توجه به BID ها ، سوئیچی می تواند روت باشد که نسبت به سایر سوئیچ ها دارای BID کمتر باشد.
نقش پورتهای سوئیچ روت همگی DESIGNATED PORT هستند.مقادیر BID در سناریو 1 :
22

BID SW1 = 32768:00D0.D38E.A370
BID SW2 = 32768:00D0.588D.B995

اگر تبدیا مبنا صورت بگیرد :
(D38E)16=( 54,158)10
(588D)16=(22,669 )10

BID SW1 > BID SW2 , "SW2" IS ROOT BRIDGESW2#SHOW SPANning-tree 
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 00D0.588D.B995
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 00D0.588D.B995
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20


5مقادیر BID در سناریو 2 :
8888

BID SW1 = 32768:000C.CF13.52A6

BID SW2 = 32768:0004.9A36.8D78

BID SW3 = 32768:0009.7C53.649E

BID SW1 > BID SW3 > BID SW2 , "SW2" IS ROOT BRIDGE
(C)16=(12)10


SW.2#SHOW SPANning-tree 
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0004.9A36.8D78
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0004.9A36.8D78
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

SW.2#


6مقادیر BID در سناریو 3 :
9999


BID SW1 = 32768:00E0.F991.C369

BID SW2 = 32768:0001.C7B1.2073

BID SW3 = 32768:0001.64B2.0689

BID SW4 = 32768:0060.7046.10B7


(00E0)16=( 224)10

(0001)16=(1 )10 

(C7B1)16 = (51,121)10

(64B2)16 =(25,778 )10

(0060)16 =(96)10

BID SW1>BID SW4>BID SW2>BID SW3 , "SW3" IS ROOT BRIDGE

SW-3#SHOW SPANning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.64B2.0689
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0001.64B2.0689
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p


7
مرحله دوم : انتخاب ROOT PORT
برای این انتخاب 3 معیار وجود دارد :
1.LOWER ROOT PATH COST
2.SENDER BID کمتر
3.SENDER PORT ID کمتر


سناریو 1 :

8

طبق نخستین ملاک که COST است ، مقدار COST هر 2 تااینترفیس SW2 تا سوئیچ روت برابر و مقدارش 19 است.

طبق ملاک دوم ، SW2 از یک سوئیچ BPDU می گیرد ، این ملاک هم برای این سناریو قابل استفاده نیست.
طبق ملاک سوم ، از دید پورتهای SW2 ، ترکیب PRIO.NBR پورت روبری FA0.1 از SW2 کمتر است یعنی SW2 می بینید که ترکیب PRIO.NBR از پورت FA 0.1 نسبت به پورت دیگرش برابر با 128.1 است که مقدار کمتری است پس می تواند ROOT PORT و پورت دیگر بلاک باشد.


9

SW1#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Root FWD 19    128.1  P2p
Fa0/2      Altn BLK 19    128.2  P2p
مرحله دوم سناریو 2 (انتخاب ROOT PORT):
طبق نخستین ملاک که COST است ، مقدار COST هر 2 تااینترفیس SW2 تا سوئیچ روت برابر و مقدارش 19 است.این ملاک برای این توپولوژی مناسب و هر 2 تااینترفیس می توانند ROOT PORT باشند.
10


SW.1#SHOW SPAnning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Root FWD 19    128.1  P2p


SW.3#SHOW SPAnning-tree 
Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Root FWD 19    128.2  P2pمرحله دوم سناریو 3 (انتخاب ROOT PORT):
همانطور که در تصویر هم پیداست پورتهای FA 0.1 و FA 0.2 از سوئیچ های SW1 و SW4 می توانند طبق ملاک COST نقش آنها ROOT PORT باشد:

12


SW-1#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Root FWD 19    128.2  P2p


SW-4#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Root FWD 19    128.1  P2p

SW-4#

اما ملاک COST برای اینکه مشخص شود کدام پورت FA 0.1 یا FA 0.2 از SW2 باید ROOT PORT شود قابل استفاده نیست چرا که هر 2 پورت اولا" فاصله آنها تا سوئیچ روت برابر و ثانیا" ، اگر قرار باشد هر دو پورت RP باشند امکان وجود LOOP در شبکه هست ، پس برای اینکه نقش پورتهای SW2 پیدا شود سراغ ملاک دوم می رویم :

ملاک دوم SENDER BID بود و اینکه ببینیم کدام سوئیچ ارسال کننده BPDU به سمت SW2 دارای BID کمتری است ؟


BID SW1 = 32768:00E0.F991.C369
BID SW4 = 32768:0060.7046.10B7


(00E0)16=( 224)10

(0060)16 =(96)10

BID SW1 > BID SW4

13

از دید SW2 مقدار BID سوئیچ SW4 کمتر است پس پورت FA0.2 از SW2 میتواند ROOT PORT باشد.
14

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Altn BLK 19    128.1  P2p
Fa0/2      Root FWD 19    128.2  P2p


مرحله سوم : انتخاب DESIGNATED PORT و BLOCK PORT

ملاک ها:

1.LOWER ROOT PATH COST
2.SENDER BID کمتر
3.SENDER PORT ID کمتر

تذکر :در سناریو نخست در همان مرحله دوم نقش تمام پورتها مشخص شد.سناریو دوم :
15

ملاک نخست برای انتخاب نقش ، مقدار COST کمتر بود که در این سناربو این ملاک قابل استفاده نیست.
ملاک دوم SENDER BID است و باید BID سوئیچ های SW1 و SW3 با یکدیگر مقایسه شوند.
BID SW1 = 32768:000C.CF13.52A6

BID SW3 = 32768:0009.7C53.649E

BID SW1>BID SW3

پس چون BID سوئیچ SW3 کمتر است پس پورتش میتواند DP و پورت دیگر بلاک باشد.
16

SW.1#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Altn BLK 19    128.2  P2p

SW.3#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Desg FWD 19    128.1  P2pسناریو سوم :
پورتهای FA 0.1 و FA 0.2 از سوئیچ های SW1 و SW4 می توانند طبق ملاک نخست که COST کمتر تا سوئیچ روت است DP باشند اما پورت FA 0.1 از سوئیچ 2 تنها می تواند بلاک باشد.
17

SW-1#SHOW SPAnning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Desg FWD 19    128.1  P2p


SW-4#SHOW SPanning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Desg FWD 19    128.2  P2p

SW-2#SHOW SPAnning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Altn BLK 19    128.1  P2pنویسنده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com
موفق و itpro باشید!


1

2

5

3برچسب ها
ردیف عنوان
1 CISCO LAB 1 - Root PRimary AND Root SEcondary
2 مراحل 3 گانه پروتکل درخت پوشا - CISCO LAB 2
3 کاهش زمان همگرایی براساس HELLO TIME و عمق شبکه - CISCO LAB 3
4 CISCO LAB 4 - portfast
5 CISCO LAB 5 - UPLINKFAST
6 CISCO LAB 6 - BACKBONE FAST
7 Cisco lab 7 – bpdu guard
8 Cisco lab 8 –auto recovery error disable
9 Cisco lab 9 – root guard
10 Cisco lab 10 – loop guard + bpdu filter
11 CISCO LAB 11 - HSRP
12 CISCO LAB 12 - VRRP
13 CISCO LAB 13 - GLBP
14 CISCO LAB 14 : ETHERCHANNEL - PAGP PART 1
15 CISCO LAB 15 : ETHERCHANNEL LAYER3 - PAGP PART 2
16 CISCO LAB 16 : ETHERCHANNEL - LACP
دوره مجموعه کل دوره
مطالب مرتبط

در حال دریافت اطلاعات

نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

  برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید