درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من

خلاصه سازی خودکار Route ها یا Auto Summarization در RIP

1 نظرات

Auto Summarization

قابلیتی است که به

Routing Information Protocol

یا

RIP

اجازه می دهد که بصورت خودکار Route های خود را به شبکه های Classful خلاصه سازی یا

Summarize

کند. برای مثال تصور کنید که ما قصد داریم از هشت عدد Subnet در کلاس B با Network پیشفرض 172.16.0.0//16 استفاده کنیم و در این قسمت ما 3 بیت را

Subnetting

انجام می دهیم و آدرس های خروجی ما به شکلی می شوند که در ادامه مشاهده می کنید. اگر ما یک

Subnetting

با 3 بیت بر روی شبکه پیشفرض کلاس B که 172.16.0.0//16 است انجام دهیم ، آدرس های خروجی

Subentting

به شکل زیر خواهند بود :

172.16.0.0/19 
172.16.32.0/19 
172.16.64.0/19 
172.16.96.0/19 
172.16.128.0/19 
172.16.160.0/19 
172.16.192.0/19 
172.16.224.0/19

غیرفعال کردن Auto Summarization در روترهای سیسکو

به تصویر بالا دقت کنید ، روتر

ITPRO.IR.Router01

دارای چهار Subnet به شماره های 172.16.0.0//19 ، 172.16.32.0//19 ، 172.16.64.0//19 و 172.16.96.0//19 می باشد و روتر دیگه به اسم

ITPRO.IR.Router02

دارای باقیمانده 4 شبکه به آدرس های 172.16.128.0//19 ، 172.16.160.0//19 ، 172.16.192.0//19 و در نهایت 172.16.224.0//19 می باشد. بعد از پیکربندی

Routing Information Protocol

در این سناریو (

آموزش راه اندازی RIP روی روترهای سیسکو

) با استفاده از دستور

show

به شکل show ip route بر روی روتر ITPRO.IR.Router01 ، خروجی دستور

show ip route

در این روتر به شکل زیر نشان داده می شود :

ITPRO.IR.Router01>enable
ITPRO.IR.Router01#show ip route
Codes: C – connected, S – static, R – RIP, M – mobile, B – BGP
    D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area
    N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2
    E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2
    i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2
    ia – IS-IS inter area, * - candidate default, U – per-user static route
    o – ODR, P – periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C   192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C   172.16.32.0/19 is directly connected, Loopback1
C   172.16.0.0/19 is directly connected, Loopback0
R   172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:05, Serial1/0
C   172.16.96.0/19 is directly connected, Loopback3
C   172.16.64.0/19 is directly connected, Loopback2
ITPRO.IR.Router01#

خروجی دستور

show ip route

را در روتر

ITPRO.IR.Router02

را نیز به شکل زیر مشاهده می کنید :

ITPRO.IR.Router02>enable
ITPRO.IR.Router02#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C  172.16.160.0/19 is directly connected, Loopback1
C  172.16.128.0/19 is directly connected, Loopback0
C  172.16.224.0/19 is directly connected, Loopback3
C  172.16.192.0/19 is directly connected, Loopback2
R  172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:02, Serial1/0
ITPRO.IR.Router02#

همانطور که در خروجی دستورات بالا در روترها مشاهده می کنید ، هر دو روتر Subnet های خود را به شبکه Subnet نشده پیشفرض کلاس B به آدرس 172.16.0.0//16 خلاصه سازی یا

Summarize

کرده اند. این باعث ایجاد ابهام و گیج شده فرآیند مسیریابی در این شبکه می شود زیرا هر دو روتر

ITPRO.IR.Router01

و

ITPRO.IR.Router02

در حال Advertise کردن یک آدرس شبکه کلاس B مشترک به شکل 172.16.0.0//16 هستند. هر یک از روترها در خصوص یک شبکه مشترک در حال Advertise کردن Route ها هستند این دقیقا همان مشکلی است که در مقاله معرفی فرآیند

Route Summarization

عنوان کردیم که همیشه هم خلاصه کردن Route ها کار خوبی نیست. به هر حال ما باید در چنین شرایطی فرآیند

Auto Summarization

را در این روترها و به خصوص در پروتکل

RIP

غیرفعال کنیم . شما می توانید با استفاده از دستور

no auto-summary

در

Configuration Mode

روترهای خود این قابلیت را در

RIP

غیرفعال کنید. شما می توانید مراحل زیر برای غیرفعال کردن

Auto Summarization

بر روی روتر

ITPRO.IR.Router01

را به ترتیب انجام دهید :

ITPRO.IR.Router01>enable
ITPRO.IR.Router01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ITPRO.IR.Router01 (config)#router rip
ITPRO.IR.Router01 (config-router)#no auto-summary
ITPRO.IR.Router01 (config-router)#exit
ITPRO.IR.Router01 (config)#exit
ITPRO.IR.Router01#

همان مراحل بالا را نیز می توانید برای روتر

ITPRO.IR.Router02

نیز برای غیرفعال کردن

Auto Summary

انجام دهید :

ITPRO.IR.Router02>
ITPRO.IR.Router02>enable
ITPRO.IR.Router02#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ITPRO.IR.Router02(config)#router rip
ITPRO.IR.Router02config-router)#no auto-summary
ITPRO.IR.Router02(config-router)#exit
ITPRO.IR.Router02(config)#exit
ITPRO.IR.Router02#sh

بعد از اینکه

Auto Summarization

را با استفاده از دستور

no auto-summary

غیرفعال کردید مجددا با استفاده از دستور

show ip route

بر روی روترهای

ITPRO.IR.Router01

و

ITPRO.IR.Router02

محتویات Routing Table موجود در آنها را بررسی می کنیم ، همانطور که در خروجی های دستور

show

به خوبی پیدا است ، اینبار همگی Route ها بدون خلاصه شدن و بصورت کامل Advertise شده و در اختیار روترهای دیگر قرار گرفته است.

ITPRO.IR.Router01#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
R  172.16.128.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
R  172.16.160.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
R  172.16.192.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
R  172.16.224.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
C  172.16.32.0/19 is directly connected, Loopback1
C  172.16.0.0/19 is directly connected, Loopback0
C  172.16.96.0/19 is directly connected, Loopback3
C  172.16.64.0/19 is directly connected, Loopback2
 
ITPRO.IR.Router02#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
C  192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C  172.16.160.0/19 is directly connected, Loopback1
C  172.16.128.0/19 is directly connected, Loopback0
C  172.16.224.0/19 is directly connected, Loopback3
C  172.16.192.0/19 is directly connected, Loopback2
R  172.16.0.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0
R  172.16.32.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0
R  172.16.64.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0
R  172.16.96.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0

امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری

منبع :

انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

آیا این مطلب را پسندیدید؟
 • این پست حذف شده است
  دلیل حذف: نامشخص

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

arrow