Loading…

جزیره شبکه و زیرساخت

امتیازات این مطلب
نکته: تغییر تم در فرم جاوا
با استفاده از قطعه کد زیر می توانید تم مورد نظر خود را در فرم اعمال نمایید. مقادیری را که به صورت توضیحات مشخص شده اند را می توانید در متغیر laf قرار دهید. بهتر است این کد ها را در قسمت تابع main قبل از ایجاد شی از کلاس قرار دهید.

try {
  String laf = "Windows"; 
  //Metal , Nimbus , CDE/Motif , Windows Classic
  for (UIManager.LookAndFeelInfo info : UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
    if (laf.equals(info.getName())) {
      javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
      break;
    }
  }
} catch (Exception ex) {
  System.out.println(ex.getMessage());
}

کلاس UIManager را بصورت زیر به برنامه import نمایید.
import javax.swing.UIManager;
دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است

برای ارسال نظر وارد شوید.

Countdown