نکته :: ساخت ماشین حساب با batch file
درخواست های ارتباط
جستجو
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
رویدادها
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من
تخفیف های وب سایت
همه تخفیف ها

عضویت در

کانال تلگرام

توسینسو

اطلاعات مطلب
مدرس/نویسنده
mohammad osoolian
امتیاز: 255
رتبه:654
0
1
0
3

ساخت ماشین حساب با batch file

تاریخ 24 ماه قبل
نظرات 1
بازدیدها 159
با سلام خدمت دوستان عزیز
یه ماشین حساب ساختم گفتم شاید به کارتون بیاد برای همین دستوراتشو گذاشتم batch file با استفاده از

echo off
color 0a
cls
echo hello i am a robot 
echo i can calculate for you
echo enter your name please
set /p name=
cls
echo welcome %name%
pause
:m
echo press 1 for Addition
echo press 2 for Subtraction
echo press 3 for Multiplication
echo press 4 for Division
echo press 5 for clearing the table
echo press 6 for exit
set /p type=
if %type%==1 goto a
if %type%==2 goto b
if %type%==3 goto c
if %type%==4 goto d
if %type%==5 goto e
if %type%==6 goto f
:a
echo Addition
echo choose the first number please
set /p n1=
echo now choose the second number
set /p n2=
echo ................................................................................
echo.   
echo %n1%+%n2% 
echo.                       
echo ................................................................................
echo press enter for geting the answer
pause
set /a an=n1+n2
echo ................................................................................
echo.
echo %n1%+%n2%=%an%                   
echo.
echo ................................................................................
echo press 1 for doing it again
echo press m for going to menu
set /p type=
if %type%==1 goto a
if %type%==m goto m
:b
echo Subtraction
echo choose the first number please
set /p n1=
echo now choose the second number
set /p n2=
echo ................................................................................
echo.
echo %n1%-%n2%                     
echo.
echo ................................................................................
echo press enter for geting the answer
pause
set /a an=n1-n2
echo ................................................................................
echo.
echo %n1%-%n2%=%an%                   
echo.
echo ................................................................................
echo press 2 for doing it again
echo press m for going to menu
set /p type=
if %type%==2 goto b
if %type%==m goto m
:c
echo Multiplication
echo choose the first number please
set /p n1=
echo now choose the second number
set /p n2=
echo ...............................................................................
echo.
echo %n1%*%n2%                    
echo.
echo ...............................................................................
echo press enter for geting the answer
pause
set /a an=n1*n2
echo ...............................................................................
echo.
echo %n1%*%n2%=%an%                  
echo.
echo ...............................................................................
echo press 3 for doing it again
echo press m for going to menu
set /p type=
if %type%==3 goto c
if %type%==m goto m
:d
echo Division
echo choose the first number please
set /p n1=
echo now choose the second number
set /p n2=
echo ...............................................................................
echo.
echo %n1%/%n2%                   
echo.
echo ...............................................................................
echo press enter for geting the answer
pause
set /a an=n1/n2
echo ...............................................................................
echo.
echo %n1%/%n2%=%an%                 
echo.
echo ...............................................................................
echo press 4 for doing it again
echo press m for going to menu
set /p type=
if %type%==4 goto d
if %type%==m goto m
:e
echo Clearing cmd
echo press enter for clearing cmd
pause
cls
echo press m please
set /p type=
if %type%==m goto m
:f
cls
echo                    Exit
echo.
echo.
echo               ......................
echo               .thanks for using me .
echo               . wish you luck   .
echo               ......................
pause
exit

ذخیره کنین اونموقع شکل فایل شبیه چرخ دنده می شه بعدش فایل رو اجرا کنین bat شما باید همین دستوراتو توی نوت پد کپی کنید بعدش اونو با پسوند
برچسب ها
مطالب مرتبط

در حال دریافت اطلاعات

نظرات
 • انتهای متن اشتباهی خراب شد
  تصحیح شده:شما باید همین دستوراتو توی نوت پد کپی کنید بعدش اونو با پسوند bat سیو کنید تا شکل فایل شبیه چرخدنده بشه بعد فایل رو اجرا کنید

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید