درخواست های ارتباط
جستجو
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
رویدادها
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من
تخفیف های وب سایت
همه تخفیف ها

VRF

نویسنده متن پست
پاسخ به این پست
author
ramin272
رامین حصیبی
1398/01/21 05:14:56
با سلام و احترام خدمت توسینسویی های عزیز
من یه سناریو دارم که میخوام ازتون کمک بگیرم. من توی دیتاسنتر دوتا سرور دارم که قرار از روی دوتا لینک ( یکی اینترنت و دیگری اینترانت ) سرویس بگیره و بده. توی این سناریو واسه اینکه محدودیت فضا توی دیتا سنتر داشتیم و نمیتونستیم روتر اضافه کنیم باید از قابلیت VRF استفاده کنیم که روتر اصلی یا Core رو ازش دوتا روتینگ تیبل بگیریم . چرا که مطلوب سازمان اینه که لینک اینترنت و اینترانت کاملا از هم جدا باشن. واسه همین به فکر راه اندازی VRF توی میکروتیک افتادیم و همچنین روی لینک اینترانت نیازی به وجود فایروال نداریم و فقط باید جلوی اینترنت فایروال قرار بگیره. واسه همین فایروال رو بین روتر و سوئیچ قرار دادیم. یه لینک بای پس هم کنار فایروال قرار دادم چون فایروال روی بعضی از پکت های برخی سرویس ها زیادی گیر میئه. واسه همین تو این سناریو پورت فایروال خاموشه و فقط به عنوان نمایشی ازش دارم استفاده میکنم و در واقع دارم از لینک بای پس بین سوئیچ و روتر استفاده میشه.
پس شد لینک بای پس واسه اینترنت و لینک دوم واسه اینترانت. طبق این سناریو من همه ی تنظیمان رو درست انجام دادم و داره کار میکنه. تنها مشکل من اینه که وقتی از یکی از سرورها تریس یک آی پی از اینترانت رو میگیرم توی تریس به من آی پی اینترفیس بای پس لینک اینترنت رو نشون میده در صورتی که داره از لینک خودش (یعنی لینک اینترانت بین سوئیچ و روتر) استفاده میکنه. چون وقتی پورت مربوط به لینک بایپس رو خاموش میکنم باز هم بسته یه مقصد میرسه. میخوام ببینم چرا این اتفاق می افته.
در ضمن این نکته رو هم بگم که وقتی پورت رو خاموش میکنم و از روی سرور تریس میگیرم هاب دوم رو تایم اوت میده.
کار میکنه ولی نمیخوام اگر به مشکل بخوره برطرف کردنش من رو به اشتباه بندازه.


VRF


تنظیمات روی میکروتیک اصلی ( Core):
 1. apr102019 12:17:05 by RouterOS 6.42.12
 2. software id =
#
#
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-INTERNET
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-INTERANET
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-BYPASS
set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes name=ether4-FW
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-INTERANETLOCAL
set [ find default-name=ether6 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether7 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether8 ] name=ether8_MGMT
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip address
add address=192.168.139.30/24 comment=MGMT interface=ether8_MGMT network=\
192.168.139.0
add address=10.30.66.138/23 comment=INTERANET interface=ether2-INTERANET network=\
10.30.66.0
add address=79.165.133.82/28 comment=INTERNET interface=ether1-INTERNET \
network=79.165.133.80
add address=79.165.133.85/28 interface=ether1-INTERNET network=79.165.133.80
add address=79.165.133.84/28 interface=ether1-INTERNET network=79.165.133.80
add address=79.165.133.92/28 interface=ether1-INTERNET network=79.165.133.80
add address=192.168.46.1/24 comment=FW interface=ether4-FW network=\
192.168.46.0
add address=192.168.45.2/24 comment=BYPASS interface=ether3-BYPASS network=\
192.168.45.0
add address=192.168.49.1/24 comment=INTERANETLOCAL interface=ether5-INTERANETLOCAL \
network=192.168.49.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1-INTERNET
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting in-interface=ether2-INTERANET \
new-routing-mark=VFR-INTERANET passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting in-interface=ether5-INTERANETLOCAL \
new-routing-mark=VFR-INTERANET passthrough=yes
/ip firewall nat
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=10.0.0.0/8 out-interface=\
ether2-INTERANET routing-mark=VFR-INTERANET to-addresses=10.20.96.194
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=172.17.251.0/24 out-interface=\
ether2-INTERANET to-addresses=10.20.96.194
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=172.17.252.0/24 out-interface=\
ether2-INTERANET to-addresses=10.20.96.194
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=4.2.2.4 out-interface=\
ether1-INTERNET to-addresses=79.175.155.92
add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1-INTERNET to-addresses=\
79.175.155.82
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=10.20.96.194 dst-port=8090 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.4.7 to-ports=23
/ip route
add distance=1 dst-address=10.0.0.0/8 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=10.20.22.13/32 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=172.17.251.0/24 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=172.17.252.0/24 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.49.2 \
routing-mark=VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=192.168.4.0/24 gateway=192.168.49.2 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=192.168.5.0/24 gateway=192.168.49.2 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 gateway=79.165.133.81
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.45.1
add disabled=yes distance=10 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.46.2
add distance=1 dst-address=192.168.4.0/24 gateway=192.168.45.1
add distance=1 dst-address=192.168.5.0/24 gateway=192.168.45.1
/ip route vrf
add interfaces=ether2-INTERANET,ether5-INTERANETLOCAL routing-mark=VFR-INTERANET

تنظیمات روی سوئیچ :

Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 4193 bytes

Last configuration change at 10:17:13 UTC Wed Apr 10 2019

version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config

hostname Switch

boot-start-marker
boot-end-marker

no aaa new-model

ip cef
no ipv6 cef

spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id

vlan internal allocation policy ascending

track 100 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 reachability

interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 400
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet0/2
switchport access vlan 300
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet0/0
no switchport
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet0/3
no switchport
ip address 192.168.139.40 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/2
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/3
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/1
no switchport
ip address 192.168.47.2 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/0
no switchport
ip address 192.168.49.2 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/0
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/1
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/2
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/3
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/0
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/1
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/2
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/3
media-type rj45
negotiation auto

interface Vlan300
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

interface Vlan400
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

ip forward-protocol nd

no ip http server
no ip http secure-server

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.45.2 track 100
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.49.1
ip route 172.17.251.0 255.255.255.0 192.168.49.1
ip route 172.17.252.0 255.255.255.0 192.168.49.1

ip sla 100
icmp-echo 192.168.45.2 source-ip 192.168.45.1
frequency 5
ip sla schedule 100 life forever start-time now

control-plane

banner exec ^C
**************************************************************************
 • IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
 • education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
 • Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
 • of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
 • purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
 • Cisco in writing. *
**************************************************************************^C
banner incoming ^C
**************************************************************************
 • IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
 • education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
 • Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
 • of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
 • purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
 • Cisco in writing. *
**************************************************************************^C
banner login ^C
**************************************************************************
 • IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
 • education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
 • Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
 • of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
 • purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
 • Cisco in writing. *
**************************************************************************^C

line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login

End
تنظیمات روی سرور که جاش میکروتیک گذاشتم:
 1. apr102019 10:10:15 by RouterOS 6.42.12
 2. software id =
#
#
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-LAN
set [ find default-name=ether8 ] name=ether8-MGMT
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip address
add address=192.168.139.60/24 interface=ether8-MGMT network=192.168.139.0
add address=192.168.4.7/24 interface=ether1-LAN network=192.168.4.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1-LAN
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.4.1
/system identity
set name=SRV04

VRF


برای ارسال پست ابتدا به سایت وارد شوید

مطالب مرتبط

در حال دریافت اطلاعات

عضویت در

کانال تلگرام

توسینسو

دوره های پیشنهادی

دوره های توسینسو دوره آموزشی نصب ، راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور MDaemon
دوره آموزشی نصب ، راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور MDaemon
مدرس: علی آقامیری
این دوره را در 10 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی نصب ، راه اندازی و پیکربندی فایل سرور Serv-U
دوره آموزشی نصب ، راه اندازی و پیکربندی فایل سرور Serv-U
مدرس: کاظم تقندیکی
این دوره را در 11 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی نرم افزار ریموت دسکتاپ Team Viewer
دوره آموزشی نرم افزار ریموت دسکتاپ Team Viewer
مدرس: صادق شعبانی
این دوره را در 3 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Wireshark
دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Wireshark
مدرس: محمد عابدینی
این دوره را در 8 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی نرم افزار وایرشارک ( Wireshark )
دوره آموزشی نرم افزار وایرشارک ( Wireshark )
مدرس: مریم علی زاده
این دوره را در 10 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی جامع مانیتورینگ شبکه با Solarwinds و ماژول ها
دوره آموزشی جامع مانیتورینگ شبکه با Solarwinds و ماژول ها
مدرس: جعفر قنبری شوهانی
این دوره را در 6 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی سناریوهای کاربردی و متنوع در تجهیزات سیسکو با سهیل قاسمی
دوره آموزشی سناریوهای کاربردی و متنوع در تجهیزات سیسکو با سهیل قاسمی
مدرس: ُسهیل قاسمی
این دوره را در 14 قسط خریداری کنید
آموزش جامع نصب و پیکربندی Network Monitor Cacti Server
آموزش جامع نصب و پیکربندی Network Monitor Cacti Server
مدرس: پوریا تعبدی
این دوره را در 1 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 70-410
دوره آموزشی بین المللی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 70-410
مدرس: اسحاق احمدپور
این دوره را در 37 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی نصب و راه اندازی Output Messenger در شبکه
دوره آموزشی نصب و راه اندازی Output Messenger در شبکه
مدرس: آرش ترابی
این دوره را در 3 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی سیسکو آسان است
دوره آموزشی سیسکو آسان است
مدرس: صادق شعبانی
این دوره را در 35 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه Zabbix در لینوکس
دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه Zabbix در لینوکس
مدرس: مجتبی اسمائی
این دوره را در 25 قسط خریداری کنید
 آموزش مانیتورینگ شبکه با نرم افزار قدرتمند ManageEngine OpManager
آموزش مانیتورینگ شبکه با نرم افزار قدرتمند ManageEngine OpManager
مدرس: جعفر قنبری شوهانی
این دوره را در 9 قسط خریداری کنید
بهترین دوره آموزشی بین المللی +CompTIA Network در دنیا
بهترین دوره آموزشی بین المللی +CompTIA Network در دنیا
مدرس: محمد نصیری
این دوره را در 64 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی جامع نصب و راه اندازی انواع FTP سرور
دوره آموزشی جامع نصب و راه اندازی انواع FTP سرور
مدرس: کاظم تقندیکی
این دوره را در 7 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی مدیریت کلاس از راه دور و مانیتورینگ با NetOP
دوره آموزشی مدیریت کلاس از راه دور و مانیتورینگ با NetOP
مدرس: صادق شعبانی
این دوره را در 2 قسط خریداری کنید
آشنایی با زیرساخت های شبکه و پیکربندی کامل مودم های ADSL
آشنایی با زیرساخت های شبکه و پیکربندی کامل مودم های ADSL
مدرس: پوریا تعبدی
این دوره را در 3 قسط خریداری کنید
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه با Wireshark
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه با Wireshark
مدرس: محمد عابدینی
این دوره را در 5 قسط خریداری کنید
تاپیک های پربازدید