تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 180,714 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 162,644 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

برنامه ریزی مرکز تلفن پاناسونیک با اسفتاده از نرم افزار قسمت 14

برنامه ریزی مرکز تلفن پاناسونیک با اسفتاده از نرم افزار قسمت 14

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

بخش اول در مورد کارت های اختیاری صحبت خواهیم کرد مثل کارت های سیستم دیزا ، کارت در بازکن ، کارت صندوق صوتی و ....

این کارت ها به صورت اختیاری میتوان به مرکز تلفن اضافه کرد.

در همین بخش در مورد امکانات مرکز تلفن صحبت خواهیم کرد .

در این بخش تعریف کد های باز کردن محدودیت ها به صورت موقت بر روی داخلی ها صحبت خواهیم کرد.

کارت های اختیاری بر روی کارت آپشنال مرکز تلفن نصب خواهند شد و قابل برنامه ریزی می باشند.

تنظیم اول در مورد کارت درباز کن صحبت خواهیم کرد و دیگر قسمت ها را در ادامه ویدیو آموزش خواهیم داد.

هر کارت آپشنال حداکثر قابلیت نصب سه کارت اختیاری بر خود می باشد.

 

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
2 نظر