تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 180,714 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 162,644 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

برنامه ریزی مرکز تلفن پاناسونیک با اسفتاده از نرم افزار قسمت 11

برنامه ریزی مرکز تلفن پاناسونیک با اسفتاده از نرم افزار قسمت 11

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این ویدیو به مباحث بخش چهارم مرکز تلفن یعنی پارامترهای مربوط به گروه های مختلف می پردازیم

گروه های مختلف مورد استفاده در مرکز تلفن : مانند گروه خطوط شهری : گروه داخلی : گروه زنگ و غیره 

خطوط شهری وصل شده به مرکز تلفن می توانند در داخل گروه های خطوط شهری سازمان دهی شوند و تنظیمات هر کدام از گروه های خطوط شهری : تنظیمات مربوط به خطوط شهری عضو آن گروه ها را تعیین می کند. به عبارت دیگری تنظیمات اعمال شده بر روی گروه های خطوط شهری بر روی خطوط شهری عضو همان گروه ها اعمال می شود یعنی هر کدام از خطوط شهری از تنظیمات گروهی که متعلق به ان هستند : تبعیت می کنند. خطوط شهری وصل شده به مرکز تلفن سری KX-TDA100 و KX-TDA200 در 64 گروه و خطوط شهری وصل شده به مرکز تلفن سری KX-TDA600 در 96 گروه شهری قابل گروه بندی می باشند.

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
2 نظر