تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 180,714 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 162,644 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

برنامه ریزی مرکز تلفن پاناسونیک با اسفتاده از نرم افزار قسمت 9

برنامه ریزی مرکز تلفن پاناسونیک با اسفتاده از نرم افزار قسمت 9

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این ویدیو آموزش مباحث :

*کد های دسترسی به امکانات مرکز تلفن

تنظیم کد های دسترسی به امکانات مرکز تلفن

شماره های مربوط به دسترسی به دیگر خطوط موجود در شبکه و تنظیمات کلید های حافظه تلفن KX-T7710 در این قسمت از نرم افزار قابل برنامه ریزی می باشد.

*تنظیمات مربوط به کلاس کار داخلی ها

این قسمت از نرم افزار یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین قسمت های نرم افزار می باشد که به طور کلی بسیاری از پارامتر های مربوط به داخلی ها را در این قسمت می توان برنامه ریزی کرد .

 

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
2 نظر