تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

مهم: برای خریدهای بالای 100 هزار تومان باید از رمز پویا استفاده کنید و امکان خرید با رمز ایستا وجود نخواهد داشت

قیمت: 514,575 تومان

با 20% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 411,675 تومان

خرید دوره با 20 تخفیف

آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 67: Peer To Peer و Client Server

در این ویدیوی آموزشی ما به شما تفاوت بین شبکه های Peer To Peer یا نظیر به نظیر با شبکه های Client Server را تشریح می کنیم ، شما در خصوص مفاهیم و تفاوت بین Mainframe و Terminal چیزهایی یاد می گیرید و کاربرد این نوع شبکه در ساختار شبکه های جدید را یاد می گیرید و در نهایت تفاوت بین شبکه های Domain و Workgroup را برای شما تشریح می کنیم و در آخر کار نیز یک شبکه Peer To Peer مخصوص دانلود فایل به نام BitTorrent را معرفی می کنیم تا دید شما نسبت به این شبکه ها باز تر شود.

#دوره_آموزشی_نتورک_پلاس #تفاوت_workgroup_و_domain #مقایسه_workgroup_و_domain #تفاوت_شبکه_p2p_و_client_server #آموزش_مبانی_شبکه #دوره_آموزشی_شبکه #شبکه_های_peer_to_peer #تفاوت_شبکه_peer_to_peer_و_client_server #آموزش_نتورک_پلاس #mainframe_چیست
عنوان
1 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 1 : شروع دوره جذاب 40′:35″ رایگان
2 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 2 : اصطلاحات معمول در شبکه 1:10′:14″ رایگان
3 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 3 : لایه های شبکه به طنز 14′:32″ رایگان
4 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 4 : مدل OSI و TCP/IP 40′:4″ 15,000
5 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 5 : کارگاه OSI 18′:3″ رایگان
6 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 6 : آدرس فیزیکی و منطقی 31′:54″ 7,777
7 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 7 : هاب ، سویچ و بریج 42′:34″ 14,999
8 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 8 : کارگاه بریج دو شبکه 8′:48″ 7,777
9 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 9 : روتر ، روتینگ و VLAN 36′:22″ 9,999
10 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 10 : کارگاه Ping و Tracert 31′:11″ 7,777
11 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 11 : فایروال چیست به زبان ساده 32′:35″ 9,999
12 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 12 : کارگاه فایروال ویندوز 17′:19″ 7,777
13 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 13 : Load Balancing 29′:13″ 7,777
14 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 14 : مودم 12′:42″ رایگان
15 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 15 : IDS و IPS 15′:5″ رایگان
16 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 16 : Packet Shaper و فیلتر محتوا 22′:3″ 7,777
17 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 17 : اکسس پوینت 16′:39″ رایگان
18 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 18 : DHCP چیست ؟ 27′:58″ 9,999
19 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 19 : کارگاه DHCP 9′:49″ 7,777
20 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 20 : DNS چیست ؟ 59′:12″ 14,999
21 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 21 : کارگاه شناخت DNS 29′:29″ 7,777
22 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 22 : ARP چیست + کارگاه 22′:7″ رایگان
23 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 23 : IP و Subnetting 16′:59″ رایگان
24 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 24 : کارگاه سابنتینگ ساده 28′:34″ 7,777
25 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 25 : کارگاه تنظیمات IP 14′:13″ 7,777
26 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 26 : NAT و PAT چیست ؟ ... 22′:3″ 7,777
27 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 27 : کارگاه راه اندازی NAT 14′:22″ 7,777
28 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 28: Static Route و Default Route 30′:39″ 7,777
29 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 29 : کارگاه Static Route 12′:19″ 7,777
30 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 30 : Dynamic Routing 26′:23″ 7,777
31 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 31 : پورتهای شناخته شده 20′:53″ رایگان
32 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 32 : کارگاه شنود شبکه 21′:40″ 6,105
33 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 33 : Decapsulation چیست؟ 13′:29″ رایگان
34 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 34 : کارگاه راه اندازی VLAN 26′:14″ 6,105
35 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 35 : ترانک و Dot1q چیست؟ 13′:7″ 4,884
36 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 36 : کارگاه trunking و dot1q 18′:0″ رایگان
37 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 37 : Spanning Tree چیست؟ 18′:15″ 6,105
38 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 38 : مدیریت اولیه سویچ شبکه 36′:50″ 8,547
39 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 39 : راه اندازی EtherChannel 15′:36″ 6,105
40 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 40 : SPAN و RSPAN چیست؟ 11′:3″ رایگان
41 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 41 : دستورات مقدماتی سویچ 24′:4″ 4,884
42 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 42 : شبکه های بیسیم 26′:55″ 6,105
43 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 43 : تنظیمات مودم خانگی 21′:26″ 7,327
44 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه 19′:24″ رایگان
45 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 45 : ایجاد یک کابل شبکه 12′:12″ 4,884
46 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 46 : استاندارد رفع اشکال 22′:19″ 7,327
47 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 47 : مشکلات معمول کابل شبکه 21′:50″ 4,884
48 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 48 : مشکلات فیبرهای نوری 15′:10″ 4,884
49 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 49 : دستورات رفع اشکال شبکه 31′:31″ 7,777
50 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 50 : ابزارهای فیزیکی 16′:24″ رایگان
51 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 51 : مشکلات معمول وایرلس 22′:29″ 9,999
52 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 52 : مشکلات معمول شبکه 24′:21″ 7,777
53 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 53 : شبکه های گسترده یا WAN 20′:3″ رایگان
54 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 54 : تکنولوژی های شبکه WAN 40′:21″ 14,999
55 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 55 : VPN چیست؟ 30′:2″ رایگان
56 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 56 : مجازی سازی چیست؟ 34′:15″ 7,777
57 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 57 : کارگاه ایجاد VM 10′:45″ رایگان
58 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 58 : Packet Tracer و GNS3 25′:42″ 7,777
59 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 59 : تجهیزات ذخیره سازی 22′:25″ 7,777
60 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 60 : راه اندازی یک Storage 21′:13″ 7,777
61 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 61 : معرفی آدرس IP نسخه 6 16′:18″ رایگان
62 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 62 : Fault Tolerance روتر 13′:45″ 7,777
63 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 63 : نکات مهم طراحی شبکه خانگی 15′:41″ 7,777
64 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 64 : پارامترهای امنیت فیزیکی 25′:1″ 8,547
65 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 65 : مفاهیم برق و Power 10′:47″ رایگان
66 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 66 : توپولوژی های شبکه 22′:22″ 8,547
67 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 67: Peer To Peer و Client Server 18′:32″ رایگان
68 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 68 : تقسیم کردن و ایزوله کردن 24′:9″ 8,547
69 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 69 : ارتباطات یکپارچه چیست؟ 22′:8″ 4,884
70 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 70 : ابزارهای مانیتورینگ شبکه 27′:30″ 8,547
71 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 71 : نرم افزارهای مانیتورینگ 22′:5″ رایگان
72 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 72 : انتخاب بهترین مسیر روتینگ 12′:32″ 3,663
73 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 73 : مانیتورینگ پورت ها 8′:37″ رایگان
74 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 74 : ابزارهای فیزیکی شبکه 25′:44″ 6,105
75 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 75 : مفاهیم Cloud Computing 21′:42″ 6,105
76 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 76 : مدیریت تنظیمات شبکه 24′:38″ 6,105
77 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 77 : Patch Management چیست؟ 12′:43″ 3,663
78 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 78 : مدیریت ریسک چیست؟ 16′:59″ 6,105
79 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 79 : حمله DOS چیست؟ 15′:4″ 4,884
80 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 80 : تاثیر حمله DOS بر سرور 6′:11″ رایگان
81 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 81 : تهدیدات شبکه وایرلس 13′:12″ 7,777
82 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 82 : حملات و تهدیدات امنیتی 30′:40″ 14,999
83 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 83 : امنیت در لایه دو سویچ 20′:43″ 7,777
84 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 84 : امن کردن شبکه 37′:52″ 10,989
85 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 85 : انواع فایروال و قابلیت ها 37′:53″ 9,768
86 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 86 : مدل های امنیت اطلاعات 12′:56″ رایگان
87 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 87 : مسائل قانونی و قضائی 14′:57″ رایگان
88 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 88 : مشکلات امنیتی 35′:26″ 14,999
89 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 89 : CIA امنیت اطلاعات 16′:23″ 7,777
90 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 90 : ایمنی در شبکه 35′:56″ 7,777
91 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 91 : مدیریت تغییرات 17′:49″ رایگان
زمان و قیمت کل 34:48′:13″ 514,575
10 نظر
davood_59

سلام آقای مهندس عزیز.

دست گلت درد نکنه. آموزش خوبی بود. مرسی و متشکرم.

فقط محمد جان چند تا سوال برام پیش اومد:

1- اگه بطور مثال من کامپیوترم یکی از کامپیوترهایی باشه که قسمتی از نرم افزار مورد نظر در هارد من قرار گرفته باشه، آیا شخصی که میخواد دانلود کنه من باید کامپیوترم روشن باشه؟ یا یه حالتی مثل cash دارن که اگه هم خاموش بود بتونه شخص مورد نظر دانلودش رو انجام بده؟ اینجوری اگه وسط دانلود من کامپیوترم رو خاموش کنم خوب دانلود بنده خدا از بین نمیره؟

2- اینجوری از نظر مصرف برای من آپلود حساب میشه دیگه درست میگم؟

3- آیا اگه شخصی بخواد هک کنه؛ میتونه و بیاد تو اون قسمت از فایلی که در کامپیوترش قرار گرفته بسته ی مخربی رو Embed بکنه؟ منظورم اینه که یه تکه کد به نرم افزاری که شخص هدف میخواد دانلود کنه قرار بده.

4- خود سرور اصلی آیا مکانیزمی داره که بگه اگه من این فایل رو مثلا از جای شما دانلود کنم از نظر سرعت دریافت، بهتره و زودتر به خواسته م میرسم؟

محمد نصیری
  1. قطعا کامپیوتر شما باید روشن باشه ، تا اون قسمتی که تونسته دانلود کنه از شما ثابت میمونه تا روشن بشید
  2. در هر صورت برای شما آپلود و دانلود ترافیک مصرف میشه ، برای شما بله اگر کسی دانلود کنه آپلود محسوب میشه
  3. دقیقا امکان آپلود کدهای مخرب در این روش بسیار محتمل هست
  4. معمولا سرور اصلی اصلا وجود نداره قبلا در خصوص Torrent و مکانیزم کاریش توضیح دادم در وب سایت
davood_59

ممنونم محمد جان؛ در خصوص مورد 4 آره حق با شماست. منظورم مکانیزمی بود که مثلا طرف بفهمه از کدوم نقطه دانلود کنه به نفعش هست. مثل بعضی از شرکتها که برای دانلود سخت افزارشون مثلا چندین نقطه در جهان رو مشخص می کنن که اگه طرف خواست بالفرض از سرور آسیا دانلود کنه.

محمد نصیری

مکانیزم کاریش Block Block کردن یک فایل هست ... طبیعتا بلوک ها مشخص هستند که کجا و چجوری هستند ، مثل Packet ها.

مهسا

سلام و خدا قوت

توی نظرات در جواب کاربری نوشته بودید که: "کامپیوتر حتما باید روشن باشه تا اون قسمتی که تونسته دانلود کنه از شما ثابت میمونه تا روشن بشید"

تو مقاله ایی از توسینسو خوندم: برای حل این مشکل Bittorent را درست کردند به این صورت که وقتی شما در حال دانلود یک فایل هستید خود شما به یک server کوچک تبدیل می شوید و دارای آن فایل بودید و وقتی که کامپیوتر مقصد افلاین میشد دانلود شما قطع نمی شد. در این شبکه شما در حال دانلود و اپلود به صورت همزمان هستید.

پس میشه گفت این مشکل روشن و خاموش بودن سیستم برطرف شده؟

یه موضوع دیگه اینکه میشه گفت P2P تقریبا مکانیزمی مثل Workgroup  ها دارن؟

محمد نصیری

سلام و عرض ادب و احترام ، یه مقدار متفاوت هست مبحث در ورک گروپ و Torrent ... چون در Torrent شما تعداد Seed ها تعیین کننده وجود یا عدم وجود یک قسمت از فایل هست ، تو شبکه ورک گروپ هیچوقت به این تعداد کامپیوتر وجود نداره ..

محمدرضا  جابری

سلام جناب نصیری 

 

شبکه دامین اکتیو دایرکتوری چطور ایجاد میشه ؟ یعنی باید ویندوز سرور سر یکی از کامپیوتر ها باشه تا بعد ما از طریق وین سرور اقدام کنیم به راه اندازی اکتیو دایرکتوری ؟

محمد نصیری

سلام و عرض ادب ، اون بحث دیگری هست ولی قطع جزو ساختار کلاینت و سروری میشه ... که سرویس دهنده یا همون سرور اکتیودایرکتوری سرویس احراز هویت ارائه می ده.

محمدرضا  جابری

سلام مجدد مهندس اصلا ویندوز سرور کجا ها استفاده میشه و به چه منظوری ؟ 

محمد نصیری

سلام و عرض ادب ! سوالتون خیلی کلی هست ! خوب طبیعتا هر جا اسم سروری باشه ویندوز سرور هم هست ! فایل سرور ! پرینت سرور ! دایرکتوری سرور ! اینترنت سرور ! وب سرور ! اکانتینگ سرور ! روتینگ سرور ! فیلترینگ سرور ! پروکسی سرور ! و ...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر