در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 61 : معرفی آدرس IP نسخه 6

قبلا در مورد آدرس IP نسخه 4 بصورت کامل صحبت کرده ایم اما شما باید به عنوان یک مهندس شبکه درکی از آدرس IP نسخه 6 هم داشته باشید و در همین حد که بدانید انواع این آدرس IP چه چیزهایی هستند و چه ساختاری دارد و چرا مشکلاتی در پیاده سازی آن وجود دارد برای این دوره شما کفایت می کند در این ویدیو بصورت بسیار خلاصه در خصوص این آدرس IP صحبت می کنیم و انواع آن و ساختار و نحوه فشرده سازی آن را توضیح می دهیم و به شما منابع بیشتری در خصوص این آدرس معرفی می کنیم . امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد.

#IPv6__چیست #معرفی_ipv6 #معرفی_ساختار_IPv6 #آموزش_شبکه #مقایسه_ipv6_و_ipv4 #چرا_ipv6_پیاده_سازی_نمی_شود #مشکلات_آدرس_ipv6 #معرفی_آدرس_ip_نسخه_6 #دوره_آموزشی_شبکه #ipv6_چیست
عنوان
1 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 1 : شروع دوره جذاب 40′:35″ رایگان
2 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 2 : اصطلاحات معمول در شبکه 1:10′:14″ رایگان
3 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 3 : لایه های شبکه به طنز 14′:32″ رایگان
4 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 4 : مدل OSI و TCP/IP 40′:4″ 15,000
5 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 5 : کارگاه OSI 18′:3″ رایگان
6 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 6 : آدرس فیزیکی و منطقی 31′:54″ 7,777
7 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 7 : هاب ، سویچ و بریج 42′:34″ 14,999
8 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 8 : کارگاه بریج دو شبکه 8′:48″ 7,777
9 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 9 : روتر ، روتینگ و VLAN 36′:22″ 9,999
10 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 10 : کارگاه Ping و Tracert 31′:11″ 7,777
11 آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) قسمت 11 : فایروال 32′:35″ 9,999
12 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 12 : کارگاه فایروال ویندوز 17′:19″ 7,777
13 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 13 : Load Balancing 29′:13″ 7,777
14 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 14 : مودم 12′:42″ رایگان
15 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 15 : IDS و IPS 15′:5″ رایگان
16 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 16 : Packet Shaper و فیلتر محتوا 22′:3″ 7,777
17 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 17 : اکسس پوینت 16′:39″ رایگان
18 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 18 : DHCP چیست ؟ 27′:58″ 9,999
19 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 19 : کارگاه DHCP 9′:49″ 7,777
20 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 20 : DNS چیست ؟ 59′:12″ 14,999
21 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 21 : کارگاه شناخت DNS 29′:29″ 7,777
22 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 22 : ARP چیست + کارگاه 22′:7″ رایگان
23 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 23 : IP و Subnetting 16′:59″ رایگان
24 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 24 : کارگاه سابنتینگ ساده 28′:34″ 7,777
25 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 25 : کارگاه تنظیمات IP 14′:13″ 7,777
26 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 26 : NAT و PAT چیست ؟ ... 22′:3″ 7,777
27 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 27 : کارگاه راه اندازی NAT 14′:22″ 7,777
28 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 28: Static Route و Default Route 30′:39″ 7,777
29 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 29 : کارگاه Static Route 12′:19″ 7,777
30 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 30 : Dynamic Routing 26′:23″ 7,777
31 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 31 : پورتهای شناخته شده 20′:53″ رایگان
32 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 32 : کارگاه شنود شبکه 21′:40″ 6,105
33 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 33 : Decapsulation چیست؟ 13′:29″ رایگان
34 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 34 : کارگاه راه اندازی VLAN 26′:14″ 6,105
35 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 35 : ترانک و Dot1q چیست؟ 13′:7″ 4,884
36 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 36 : کارگاه trunking و dot1q 18′:0″ رایگان
37 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 37 : Spanning Tree چیست؟ 18′:15″ 6,105
38 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 38 : مدیریت اولیه سویچ شبکه 36′:50″ 8,547
39 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 39 : راه اندازی EtherChannel 15′:36″ 6,105
40 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 40 : SPAN و RSPAN چیست؟ 11′:3″ رایگان
41 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 41 : دستورات مقدماتی سویچ 24′:4″ 4,884
42 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 42 : شبکه های بیسیم 26′:55″ 6,105
43 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 43 : تنظیمات مودم خانگی 21′:26″ 7,327
44 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه 19′:24″ رایگان
45 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 45 : ایجاد یک کابل شبکه 12′:12″ 4,884
46 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 46 : استاندارد رفع اشکال 22′:19″ 7,327
47 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 47 : مشکلات معمول کابل شبکه 21′:50″ 4,884
48 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 48 : مشکلات فیبرهای نوری 15′:10″ 4,884
49 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 49 : دستورات رفع اشکال شبکه 31′:31″ 7,777
50 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 50 : ابزارهای فیزیکی 16′:24″ رایگان
51 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 51 : مشکلات معمول وایرلس 22′:29″ 9,999
52 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 52 : مشکلات معمول شبکه 24′:21″ 7,777
53 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 53 : شبکه های گسترده یا WAN 20′:3″ رایگان
54 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 54 : تکنولوژی های شبکه WAN 40′:21″ 14,999
55 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 55 : VPN چیست؟ 30′:2″ رایگان
56 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 56 : مجازی سازی چیست؟ 34′:15″ 7,777
57 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 57 : کارگاه ایجاد VM 10′:45″ رایگان
58 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 58 : Packet Tracer و GNS3 25′:42″ 7,777
59 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 59 : تجهیزات ذخیره سازی 22′:25″ 7,777
60 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 60 : راه اندازی یک Storage 21′:13″ 7,777
61 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 61 : معرفی آدرس IP نسخه 6 16′:18″ رایگان
62 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 62 : Fault Tolerance روتر 13′:45″ 7,777
63 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 63 : نکات مهم طراحی شبکه خانگی 15′:41″ 7,777
64 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 64 : پارامترهای امنیت فیزیکی 25′:1″ 8,547
65 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 65 : مفاهیم برق و Power 10′:47″ رایگان
66 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 66 : توپولوژی های شبکه 22′:22″ 8,547
67 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 67: Peer To Peer و Client Server 18′:32″ رایگان
68 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 68 : تقسیم کردن و ایزوله کردن 24′:9″ 8,547
69 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 69 : ارتباطات یکپارچه چیست؟ 22′:8″ 4,884
70 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 70 : ابزارهای مانیتورینگ شبکه 27′:30″ 8,547
71 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 71 : نرم افزارهای مانیتورینگ 22′:5″ رایگان
72 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 72 : انتخاب بهترین مسیر روتینگ 12′:32″ 3,663
73 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 73 : مانیتورینگ پورت ها 8′:37″ رایگان
74 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 74 : ابزارهای فیزیکی شبکه 25′:44″ 6,105
75 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 75 : مفاهیم Cloud Computing 21′:42″ 6,105
76 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 76 : مدیریت تنظیمات شبکه 24′:38″ 6,105
77 آموزش پلاس (+Network) قسمت 77 : Patch Management چیست؟ 12′:43″ 3,663
78 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 78 : مدیریت ریسک چیست؟ 16′:59″ 6,105
79 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 79 : حمله DOS چیست؟ 15′:4″ 4,884
80 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 80 : تاثیر حمله DOS بر سرور 6′:11″ رایگان
81 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 81 : تهدیدات شبکه وایرلس 13′:12″ 7,777
82 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 82 : حملات و تهدیدات امنیتی 30′:40″ 14,999
83 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 83 : امنیت در لایه دو سویچ 20′:43″ 7,777
84 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 84 : امن کردن شبکه 37′:52″ 10,989
85 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 85 : انواع فایروال و قابلیت ها 37′:53″ 9,768
86 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 86 : مدل های امنیت اطلاعات 12′:56″ رایگان
87 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 87 : مسائل قانونی و قضائی 14′:57″ رایگان
88 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 88 : مشکلات امنیتی 35′:26″ 14,999
89 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 89 : CIA امنیت اطلاعات 16′:23″ 7,777
90 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 90 : ایمنی در شبکه 35′:56″ 7,777
91 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 91 : مدیریت تغییرات 17′:49″ رایگان
زمان و قیمت کل 34:48′:13″ 514,575
13 نظر
محمد حسن پزشکیان

با سلام امید وارم حالتون خوب باشه استاد... میگم حالا ک شما درباره ای پی ورژن 6 یه دوره اموزشی دادید.... بی زحمت یدونه هم درباره ایپی بدید مهندس شعبانی من گله نمیکنم ولی خیلی زیاد طول داده فیلمو... بی زحمت شما از مبتدی تا متوسطه بگید یا همین مقاهیمی ک توی اسلاید هست ... بخدا من اسم نمیبرم ولی توی ی سایت دیگه هم همینطوری شده طرف از روی عکس گفته این کلاس ایپی برای اینه اونم برای اونه امده مبنا ها هم توی 1 ساعت درس داده و تمام :/ رفتم ببینم بلکه یاد بگیرم هیچی ب هیچی... عاجزانه خواهش میکنم بسازید... التماس میکنم

محمد نصیری

دوست من ، من خودم تخصصم زیرساخت و محاسبات IP نیست ، اصلا هم از بحث IP خوشم نمیاد همونطور که دیدید در قسمت IPv4 در قسمت Subnetting و Supernetting هم اشاره کوچیکی در حد درک ساختار داشتم و ارجاع دادم به ویدیوهای دیگه ، دقت کنید دوره ای که ما داریم میگیم دوره نتورک پلاس هست ، شما همین مفاهیم رو در سطح مبتنی باید بدونید و درک کنید ، اصلا و تاکید می کنم اصلا از شما در این دوره خواسته نمیشه ریز ساختار Header و .. اینجور آدرس های IP رو تشریح کنید. من بارها در ویدیوها تاکید کردم قرار هست شما دید پیدا کنید ، قرار نیست شما ریز ماجرا رو بدونید در حال حاضر و همین کافی هست به خاطر همین هم به عنوان الزام هیچوقت نمیگم برید مطلب دیگه ای بخونید همیشه میگم اگر دوست دارید برید بخونید الزام نیست ... مطمئن باشید همین ویدیو برای نتورک پلاس کافی هست ... هر کسی سبک تدریسی داره من تند درس میدم یکی کند نمیشه به این خرده گرفت ... به هر حال اگر هدفتون نتورک پلاس هست زیاد درگیر جزئیات این آدرس ها نشید باور کنید 99 درصد موارد در تمام زندگی شما یکبار هم به شما طراحی صفر تا صد ساختار IP Plan یک سازمان رو نمیدن انجام بدید و فقط انبار میشه این دانش ... ممکنه سیسکویی ها به این حرف من خرده بگیرن ولی واقعیت هست پس وقتتون رو روی مباحث مهمتری بزارید.

محمد حسن پزشکیان

ممنون بابت امیدتون پس من همون سابنتینگ رو میبینم :-) ممنون استاد ;-)

SaeidSK

سلام استاد این آموزش کلا قراره چند ساعت بشه و چه زمانی تموم میشه؟

آخه میخواستم امنیت رو شروع کنم اما قبلش باید نتورک پلاس رو تموم کنم درواقع میخوام زود نتورک پلاس رو تموم کنم و برم سر امنیت ولی هنوز این آموزش به پایان نرسیده

آیا تا این جا برای امنیت کافی هست؟

ممنون

محمد نصیری

شما بعد از نتورک پلاس میخاین سریع امنیت رو شروع کنید ؟ پیشنهاد می کنم در قسمت تلوزیون حتما مورد چگونه کارشناس امنیت بشویم رو مشاهده کنید ، این دوره حداقل یک تا دو ماه دیگه طول میکشه و 30 تا 40 قسمت دیگه ویدیو هست.

مجید ابراهیمی پلارتی

سلام. خداقوت...

دو تا سوال داشتم،

1- شما گفتید در IPv6 مبحث Broad Cast رو نخواهیم داشت پس آدرس mac مقصد و کلا عملیات ARP چه خواهد شد؟

2- همونطور که گفتید، در IPv6 هم آدرس public داریم و هم private . حالا اگه یک کامپیوتر بخواد به اینترنت دسترسی داشته باشه چطور بدون NAT میتونه اینکارو انجام بده؟

محمد نصیری

ببینید یه نگاهی به معرفی IPv6 بندازید کلیات رو توضیح دادیم ، اگر کافی نبود ویدیو زیر رو مشاهده کنید :

مهسا

سلام روزتون خوش

یه جا گفتین فشرده سازی IPV6 رو فقط می تونیم در یک جا انجام بدیم درست حسابی متوجه حرفتون نشدم ممنون میشم یه بار دیگه بفرمایید یعنی چی؟

محمد نصیری

سلام و عرض ادب و احترام ::: یعنی نیازی نیست که شما در چند مرحله در روترهای مختلف پکت رو باز و بسته و کوچیک و بزرگ کنید ... یکبار اینکار انجام میشه برای بسته های اطلاعاتی و به خاطر همین سرعت بهتری رو ارائه میده ... این هم به خاطر محدودیت نداشتن از نظر تعداد هست که در IPv4 وجود داره

mdsalari78

سلام استاد ای کاش ارجاع نمیدادین به دوره اقای شعبانی من تا به این جای دوره که رسیدم کاملا متوقف شدم و نمیدونم چیکارکنم اموزش های شعبانی خیلی طولانی هست و ادم یه جاییش خوابش میبره 

دوره شما واقعا پر انرژی هست که ادم دلش میخواد توی یه روز تمومش کنه اما اینجا متوقف شدم

محمد نصیری

سلام و عرض ادب ، ببینید من برای تکمیل موضوع گفتم برید اونها رو مطالعه کنید وگرنه همین مقدار برای این دوره کافی هست ، دوره زیاد هم طولانی بشه که همین بحث کلی میتونه طولانی باشه دانشجو اذیت میشه کیفیت هم کاهش پیدا می کنه

مجید ابراهیمی پلارتی

با عرض معذرت از مهندس نصیری عزیز، بنده کل این دوره شما رو دیدم اما دو نکته رو لازم دونسم عرض کنم: 

اول اینکه  آقای شعبانی خیلی گنگ مباحث مهم و پایه ایه IP و Subnnetting رو گفتن.

 

دوم اینکه دانشجو تا مباحث IP  و Subnetting درست متوجه نشه ادامه راه براش بی فایدس و کاش شما که اینقدر با انرژی و با کیفیت این دوره رو تموم کردین اون مباحثم آموزش می دادین...

محمد نصیری

سلام و عرض ادب شما همینکه رنج های آیپی و سابنت ها رو بشناسید برای این دوره کافی هست ، قرار نیست کلاس سابنتینگ اینجا برگزار کنیم ... اگر اضافه تر گفته بشه بی معنی هست از نظر من و کاربردی هم براتون نداره ، اگر کسی تخصصی به این موضوع علاقه داره در دوره های سیسکو که مال این قضایا هست کامل بررسی میشه ولی دلیلی نیست برای کسیکه مایکروسافت میخونه یا لینوکس یا ... این مسائل براش پیش بیاد

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....