در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه

در این ویدیوی آموزشی ما به شما انواع و اقسام کابل ها و اتصال هایی که در این کابل ها وجود دارند و ارتباطات شبکه ای توسط آنها برقرار می شود را معرفی می کنیم ، به عنوان یک ITPRO باید توجه داشته باشید که کابل ها از نظر نوع ساختار ، از نظر نوع ساخت ، اتصالات ، سرعت ، نوع انتقال داده و ... تفاوت دارند و امروز با این موارد آشنا خواهیم شد.

#دوره_آموزشی_نتورک_پلاس #معرفی_انواع_کابل_زوج_به_هم_تابیده #معرفی_انواع_کابل_twisted_pair #انواع_کابل_های_شبکه #آموزش_شبکه #دوره_آموزشی_network+ #انواع_فیبر_نوری #آموزش_مبانی_شبکه #آموزش_نتورک_پلاس #انواع_کابل_شبکه
عنوان
1 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 1 : شروع دوره جذاب 40′:35″ رایگان
2 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 2 : اصطلاحات معمول در شبکه 1:10′:14″ رایگان
3 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 3 : لایه های شبکه به طنز 14′:32″ رایگان
4 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 4 : مدل OSI و TCP/IP 40′:4″ 15,000
5 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 5 : کارگاه OSI 18′:3″ رایگان
6 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 6 : آدرس فیزیکی و منطقی 31′:54″ 7,777
7 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 7 : هاب ، سویچ و بریج 42′:34″ 14,999
8 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 8 : کارگاه بریج دو شبکه 8′:48″ 7,777
9 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 9 : روتر ، روتینگ و VLAN 36′:22″ 9,999
10 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 10 : کارگاه Ping و Tracert 31′:11″ 7,777
11 آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network) قسمت 11 : فایروال 32′:35″ 9,999
12 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 12 : کارگاه فایروال ویندوز 17′:19″ 7,777
13 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 13 : Load Balancing 29′:13″ 7,777
14 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 14 : مودم 12′:42″ رایگان
15 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 15 : IDS و IPS 15′:5″ رایگان
16 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 16 : Packet Shaper و فیلتر محتوا 22′:3″ 7,777
17 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 17 : اکسس پوینت 16′:39″ رایگان
18 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 18 : DHCP چیست ؟ 27′:58″ 9,999
19 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 19 : کارگاه DHCP 9′:49″ 7,777
20 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 20 : DNS چیست ؟ 59′:12″ 14,999
21 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 21 : کارگاه شناخت DNS 29′:29″ 7,777
22 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 22 : ARP چیست + کارگاه 22′:7″ رایگان
23 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 23 : IP و Subnetting 16′:59″ رایگان
24 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 24 : کارگاه سابنتینگ ساده 28′:34″ 7,777
25 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 25 : کارگاه تنظیمات IP 14′:13″ 7,777
26 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 26 : NAT و PAT چیست ؟ ... 22′:3″ 7,777
27 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 27 : کارگاه راه اندازی NAT 14′:22″ 7,777
28 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 28: Static Route و Default Route 30′:39″ 7,777
29 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 29 : کارگاه Static Route 12′:19″ 7,777
30 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 30 : Dynamic Routing 26′:23″ 7,777
31 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 31 : پورتهای شناخته شده 20′:53″ رایگان
32 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 32 : کارگاه شنود شبکه 21′:40″ 6,105
33 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 33 : Decapsulation چیست؟ 13′:29″ رایگان
34 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 34 : کارگاه راه اندازی VLAN 26′:14″ 6,105
35 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 35 : ترانک و Dot1q چیست؟ 13′:7″ 4,884
36 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 36 : کارگاه trunking و dot1q 18′:0″ رایگان
37 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 37 : Spanning Tree چیست؟ 18′:15″ 6,105
38 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 38 : مدیریت اولیه سویچ شبکه 36′:50″ 8,547
39 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 39 : راه اندازی EtherChannel 15′:36″ 6,105
40 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 40 : SPAN و RSPAN چیست؟ 11′:3″ رایگان
41 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 41 : دستورات مقدماتی سویچ 24′:4″ 4,884
42 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 42 : شبکه های بیسیم 26′:55″ 6,105
43 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 43 : تنظیمات مودم خانگی 21′:26″ 7,327
44 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه 19′:24″ رایگان
45 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 45 : ایجاد یک کابل شبکه 12′:12″ 4,884
46 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 46 : استاندارد رفع اشکال 22′:19″ 7,327
47 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 47 : مشکلات معمول کابل شبکه 21′:50″ 4,884
48 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 48 : مشکلات فیبرهای نوری 15′:10″ 4,884
49 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 49 : دستورات رفع اشکال شبکه 31′:31″ 7,777
50 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 50 : ابزارهای فیزیکی 16′:24″ رایگان
51 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 51 : مشکلات معمول وایرلس 22′:29″ 9,999
52 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 52 : مشکلات معمول شبکه 24′:21″ 7,777
53 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 53 : شبکه های گسترده یا WAN 20′:3″ رایگان
54 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 54 : تکنولوژی های شبکه WAN 40′:21″ 14,999
55 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 55 : VPN چیست؟ 30′:2″ رایگان
56 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 56 : مجازی سازی چیست؟ 34′:15″ 7,777
57 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 57 : کارگاه ایجاد VM 10′:45″ رایگان
58 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 58 : Packet Tracer و GNS3 25′:42″ 7,777
59 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 59 : تجهیزات ذخیره سازی 22′:25″ 7,777
60 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 60 : راه اندازی یک Storage 21′:13″ 7,777
61 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 61 : معرفی آدرس IP نسخه 6 16′:18″ رایگان
62 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 62 : Fault Tolerance روتر 13′:45″ 7,777
63 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 63 : نکات مهم طراحی شبکه خانگی 15′:41″ 7,777
64 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 64 : پارامترهای امنیت فیزیکی 25′:1″ 8,547
65 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 65 : مفاهیم برق و Power 10′:47″ رایگان
66 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 66 : توپولوژی های شبکه 22′:22″ 8,547
67 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 67: Peer To Peer و Client Server 18′:32″ رایگان
68 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 68 : تقسیم کردن و ایزوله کردن 24′:9″ 8,547
69 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 69 : ارتباطات یکپارچه چیست؟ 22′:8″ 4,884
70 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 70 : ابزارهای مانیتورینگ شبکه 27′:30″ 8,547
71 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 71 : نرم افزارهای مانیتورینگ 22′:5″ رایگان
72 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 72 : انتخاب بهترین مسیر روتینگ 12′:32″ 3,663
73 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 73 : مانیتورینگ پورت ها 8′:37″ رایگان
74 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 74 : ابزارهای فیزیکی شبکه 25′:44″ 6,105
75 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 75 : مفاهیم Cloud Computing 21′:42″ 6,105
76 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 76 : مدیریت تنظیمات شبکه 24′:38″ 6,105
77 آموزش پلاس (+Network) قسمت 77 : Patch Management چیست؟ 12′:43″ 3,663
78 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 78 : مدیریت ریسک چیست؟ 16′:59″ 6,105
79 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 79 : حمله DOS چیست؟ 15′:4″ 4,884
80 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 80 : تاثیر حمله DOS بر سرور 6′:11″ رایگان
81 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 81 : تهدیدات شبکه وایرلس 13′:12″ 7,777
82 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 82 : حملات و تهدیدات امنیتی 30′:40″ 14,999
83 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 83 : امنیت در لایه دو سویچ 20′:43″ 7,777
84 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 84 : امن کردن شبکه 37′:52″ 10,989
85 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 85 : انواع فایروال و قابلیت ها 37′:53″ 9,768
86 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 86 : مدل های امنیت اطلاعات 12′:56″ رایگان
87 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 87 : مسائل قانونی و قضائی 14′:57″ رایگان
88 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 88 : مشکلات امنیتی 35′:26″ 14,999
89 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 89 : CIA امنیت اطلاعات 16′:23″ 7,777
90 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 90 : ایمنی در شبکه 35′:56″ 7,777
91 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 91 : مدیریت تغییرات 17′:49″ رایگان
زمان و قیمت کل 34:48′:13″ 514,575
5 نظر
miladyari

ممنون از شما

بنظر بنده مهم ترین عامل برای موفقیت در حوزه شبکه انجام خدمات پسیو هستش

و جدولی که شما نمایش دادین جدول درستی نبود

یکی از مهم ترین فاکتور های کابل های مسی ،ضخامت کابل هستش که توسط کارخونه ها هک میشه که بهش استاندارد AWG که مخفف American wire gauge .

ضمنا هرچه زوج‌های بهم تابیده، پیچش بیشتری داشته باشند، میزان تداخل الکترومغناطیس کمتر میشه و در نتیجه میزان افت سیگنال هم کم میشه

و مورد بعدی در کابل های cat7 از کانتکتور rj45 استفاده نمیشه

و در آخر تفاوت کابل های cat5e و cat6 و cat6a در پهنای باند ارسالی به صورت 10G هستش که یکی از مهم ترین وجه تمایز این دسته بندی هستش

بازم تشکر از شما و سایر دوستان در مجموعه توسینسو بخاطر تولید این مجموعه اموزشی که بنده تک تک همشونو بصورت قانونی نگاه میکنم و لذت میبرم

محمد نصیری

جناب یاری عزیز ، من به عمرم شاید حداکثر 20 بار کابل و سوکت زده باشم ! اصلا علاقه ای به کار پسیو ندارم ! خدمات پسیو در حد اینکه بدونم این سرعت این کابل هست و ... برای من کفایت می کنه چراکه کار من تو لایه نرم افزار هست که قطعا و قطعا خیلی گسترده تر و مهم تر از بحث پسیو هست ، اگه موفقیت رو در گرفتن پول در نظر بگیریم بله در این صورت خدمات پسیو پول بیشتری داره چون فیزیکی هست ، اما قطعا مهمترینش نیست و نخواهد بود مگر اینکه دیدگاه شبکه ای رو فقط کابل و سوکت ببینیم ، در عین حال خود کار پسیو هم قطعا تخصصی محسوب میشه که من هیچ علاقه ای بهش نداشته و ندارم و دوره تخصصی Cabling Structure هست که ویژه همین موارد هست و دوستانی که شبکه رو و موفقیتش رو فقط در پسیو میبینند می تونند وارد اون تخصص بشن ، اگر به من بگید که CAT7 از چه سوکتی استفاده می کنه که به دانش من هم افزوده شده ، با تشکر از مواردیکه فرمودین

روح الله  امینی

باسلام

جسارت نباشه به دوستان با تجربه

ولی تا جایی ک بنده تحقیق کردم و مشاهده کردم کانکتور cat7 همون RJ45 هستش اگرم تا الان بودش باید بالاخره تجهیزات از یک کانکتور جدید رو نمایی میکردن به هر حال اگه چیز دیگه هست ما دوست داریم بدونیم

کانکتور cat7

کانکتور cat5 تا cat7

مهسا

سلام جناب

توی یه ویدیو اینقد پشت سر هم و بدون نفس کشیدن حرف زدین یه لحظه نگران شدم خخخخخخ

دیدم خیلی وقتها از بی مهری هایی که نسبت به شما شده گله مند بودید و حق هم دارید ازتون میخوام در کنار این بی مهری ها کسایی که شما باعث شدین بیان تو این راه رو هم در نظر بگیرید میدونم تا اینجاشم خیلی با اموزشاتون بهمون لطف کردید ولی ما شاگردای شماییم و خودتون پرتوقعمون کردید پس به این راحتیا از دست ما خلاص نمیشید

بعد وراجیام حالا سوالام:

توی این قسمت یه جا گفتین توی بیشتر مواقع از کابل UTP استفاده میشه خب این کابل با وجود اینکه عایقی برای دفع Crosstalk نداره چه اجباری هست برای استفاده از این نوع؟ این همه مدل کابل که ارتباط بهتری رو میتونن ایجاد بکنن چرا این مدل به گفته شما بیشترین استفاده رو داره فقط به لحاظ ارزون تر بودنش نسبت به بقیه پراستفادش کرده پس تکلیف کیفیت انتقال چجور میشه؟

بعد با توجه به توضیحاتتون FTP , SFTP, SSTP هم میاد جزو دسته بندی Twisted Pair این مدل ها که از نظر حذف Crosstalk که از UTP بهتر میشن

یه سایت فروش کابل رو میدیدم متوجه شدم اون جدول UTP Category برای بقیه مدل های FTP,SFTP,SSTP هم هست

مثلا CAT6 SSTP یا بقیه مدلاش که البته نصبت به مدلای UTP گرون تر میشه ولی برای جاهایی که نبود اون سیگنال مضر مهم میشه به نظرتون از این مدلای قوی تر استفاده بشه بهتر نیست ؟

محمد نصیری

سلام و عرض ادب ، ببینید اینکه ما آپشن UTP داریم و SSTP هم هست ولی چرا از این استفاده نمی کنیم یه مثال ساده داره ! شما پراید دارید و لامبورگینی هم هست چرا از لامبورگینی استفاده نمی کنید ؟ به چند دلیل : گرونه ، بودجتون زیاد نیست ، تعمیرکارش نیست ، هزینه های نگهداریش بالا هست ، هزینه های تعمیراتش بالا هست و کلا نیازتون هم اونقدر نیست ... هر سازمانی بر اساس نیازش و طراحی که مدیر شبکش میده و بودجش کابل رو تهیه می کنه طبیعتا وگرنه قرار نیست از هر چیز بهتری الزاما استفاده بشه

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....