تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

مهم: برای خریدهای بالای 100 هزار تومان باید از رمز پویا استفاده کنید و امکان خرید با رمز ایستا وجود نخواهد داشت

قیمت: 514,575 تومان

با 20% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 411,675 تومان

خرید دوره با 20 تخفیف

آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 14 : مودم

در ویدیوهای قبلی در خصوص انواع سخت افزارهای شبکه صحبت کردیم ، امروز نوبت به Modem می رسد چیزی که به اشتباه هنوز فکر می کنیم داریم استفاده می کنیم در صورتیکه دیگر چیزی به نام Modem تقریبا وجود ندارد و این دستگاه در 95 درصد موارد منسوخ شده محسوب می شود. در این ویدیو مواردی که از Modem در گذشته استفاده می شد و بعضا ساختار ارتباطی آن با خطوط تلفن قدیمی و اینکه چرا زمانیکه از Modem برای استفاده از اینترنت بهره می گرفتیم خط اشتغال می شد و برخی دیگر از موارد صحبت خواهیم کرد ، امیدوارم این ویدیوی کوتاه مورد توجه شما قرار بگیرد. ITPRO باشید

عنوان
1 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 1 : شروع دوره جذاب 40′:35″ رایگان
2 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 2 : اصطلاحات معمول در شبکه 1:10′:14″ رایگان
3 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 3 : لایه های شبکه به طنز 14′:32″ رایگان
4 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 4 : مدل OSI و TCP/IP 40′:4″ 15,000
5 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 5 : کارگاه OSI 18′:3″ رایگان
6 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 6 : آدرس فیزیکی و منطقی 31′:54″ 7,777
7 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 7 : هاب ، سویچ و بریج 42′:34″ 14,999
8 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 8 : کارگاه بریج دو شبکه 8′:48″ 7,777
9 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 9 : روتر ، روتینگ و VLAN 36′:22″ 9,999
10 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 10 : کارگاه Ping و Tracert 31′:11″ 7,777
11 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 11 : فایروال چیست به زبان ساده 32′:35″ 9,999
12 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 12 : کارگاه فایروال ویندوز 17′:19″ 7,777
13 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 13 : Load Balancing 29′:13″ 7,777
14 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 14 : مودم 12′:42″ رایگان
15 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 15 : IDS و IPS 15′:5″ رایگان
16 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 16 : Packet Shaper و فیلتر محتوا 22′:3″ 7,777
17 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 17 : اکسس پوینت 16′:39″ رایگان
18 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 18 : DHCP چیست ؟ 27′:58″ 9,999
19 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 19 : کارگاه DHCP 9′:49″ 7,777
20 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 20 : DNS چیست ؟ 59′:12″ 14,999
21 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 21 : کارگاه شناخت DNS 29′:29″ 7,777
22 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 22 : ARP چیست + کارگاه 22′:7″ رایگان
23 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 23 : IP و Subnetting 16′:59″ رایگان
24 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 24 : کارگاه سابنتینگ ساده 28′:34″ 7,777
25 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 25 : کارگاه تنظیمات IP 14′:13″ 7,777
26 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 26 : NAT و PAT چیست ؟ ... 22′:3″ 7,777
27 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 27 : کارگاه راه اندازی NAT 14′:22″ 7,777
28 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 28: Static Route و Default Route 30′:39″ 7,777
29 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 29 : کارگاه Static Route 12′:19″ 7,777
30 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 30 : Dynamic Routing 26′:23″ 7,777
31 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 31 : پورتهای شناخته شده 20′:53″ رایگان
32 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 32 : کارگاه شنود شبکه 21′:40″ 6,105
33 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 33 : Decapsulation چیست؟ 13′:29″ رایگان
34 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 34 : کارگاه راه اندازی VLAN 26′:14″ 6,105
35 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 35 : ترانک و Dot1q چیست؟ 13′:7″ 4,884
36 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 36 : کارگاه trunking و dot1q 18′:0″ رایگان
37 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 37 : Spanning Tree چیست؟ 18′:15″ 6,105
38 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 38 : مدیریت اولیه سویچ شبکه 36′:50″ 8,547
39 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 39 : راه اندازی EtherChannel 15′:36″ 6,105
40 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 40 : SPAN و RSPAN چیست؟ 11′:3″ رایگان
41 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 41 : دستورات مقدماتی سویچ 24′:4″ 4,884
42 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 42 : شبکه های بیسیم 26′:55″ 6,105
43 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 43 : تنظیمات مودم خانگی 21′:26″ 7,327
44 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه 19′:24″ رایگان
45 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 45 : ایجاد یک کابل شبکه 12′:12″ 4,884
46 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 46 : استاندارد رفع اشکال 22′:19″ 7,327
47 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 47 : مشکلات معمول کابل شبکه 21′:50″ 4,884
48 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 48 : مشکلات فیبرهای نوری 15′:10″ 4,884
49 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 49 : دستورات رفع اشکال شبکه 31′:31″ 7,777
50 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 50 : ابزارهای فیزیکی 16′:24″ رایگان
51 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 51 : مشکلات معمول وایرلس 22′:29″ 9,999
52 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 52 : مشکلات معمول شبکه 24′:21″ 7,777
53 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 53 : شبکه های گسترده یا WAN 20′:3″ رایگان
54 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 54 : تکنولوژی های شبکه WAN 40′:21″ 14,999
55 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 55 : VPN چیست؟ 30′:2″ رایگان
56 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 56 : مجازی سازی چیست؟ 34′:15″ 7,777
57 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 57 : کارگاه ایجاد VM 10′:45″ رایگان
58 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 58 : Packet Tracer و GNS3 25′:42″ 7,777
59 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 59 : تجهیزات ذخیره سازی 22′:25″ 7,777
60 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 60 : راه اندازی یک Storage 21′:13″ 7,777
61 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 61 : معرفی آدرس IP نسخه 6 16′:18″ رایگان
62 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 62 : Fault Tolerance روتر 13′:45″ 7,777
63 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 63 : نکات مهم طراحی شبکه خانگی 15′:41″ 7,777
64 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 64 : پارامترهای امنیت فیزیکی 25′:1″ 8,547
65 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 65 : مفاهیم برق و Power 10′:47″ رایگان
66 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 66 : توپولوژی های شبکه 22′:22″ 8,547
67 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 67: Peer To Peer و Client Server 18′:32″ رایگان
68 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 68 : تقسیم کردن و ایزوله کردن 24′:9″ 8,547
69 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 69 : ارتباطات یکپارچه چیست؟ 22′:8″ 4,884
70 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 70 : ابزارهای مانیتورینگ شبکه 27′:30″ 8,547
71 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 71 : نرم افزارهای مانیتورینگ 22′:5″ رایگان
72 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 72 : انتخاب بهترین مسیر روتینگ 12′:32″ 3,663
73 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 73 : مانیتورینگ پورت ها 8′:37″ رایگان
74 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 74 : ابزارهای فیزیکی شبکه 25′:44″ 6,105
75 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 75 : مفاهیم Cloud Computing 21′:42″ 6,105
76 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 76 : مدیریت تنظیمات شبکه 24′:38″ 6,105
77 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 77 : Patch Management چیست؟ 12′:43″ 3,663
78 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 78 : مدیریت ریسک چیست؟ 16′:59″ 6,105
79 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 79 : حمله DOS چیست؟ 15′:4″ 4,884
80 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 80 : تاثیر حمله DOS بر سرور 6′:11″ رایگان
81 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 81 : تهدیدات شبکه وایرلس 13′:12″ 7,777
82 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 82 : حملات و تهدیدات امنیتی 30′:40″ 14,999
83 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 83 : امنیت در لایه دو سویچ 20′:43″ 7,777
84 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 84 : امن کردن شبکه 37′:52″ 10,989
85 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 85 : انواع فایروال و قابلیت ها 37′:53″ 9,768
86 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 86 : مدل های امنیت اطلاعات 12′:56″ رایگان
87 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 87 : مسائل قانونی و قضائی 14′:57″ رایگان
88 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 88 : مشکلات امنیتی 35′:26″ 14,999
89 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 89 : CIA امنیت اطلاعات 16′:23″ 7,777
90 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 90 : ایمنی در شبکه 35′:56″ 7,777
91 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 91 : مدیریت تغییرات 17′:49″ رایگان
زمان و قیمت کل 34:48′:13″ 514,575
41 نظر
سیدرضا فاطمی

سلام

عجب اوضاعی بود جدا .. زنده یاد مودم :) نام و یادش گرامی باد!

ولی آخ که چقد کتک خوردم سر این اشغال شدن خط تلفن :(

نوستالژیک بود!

دستت درد نکنه محمد جان

good_lucky

با سلام

میخواستم بدونم کار مودم adsl چیه...چون از واژه مودم استفاده میشه پس کارش مثله مودم قدیمیاس؟

محمد نصیری

تو فیلم گفتم عزیز من

good_lucky

خیلی مچکرم از پاسخ خوب و سریع شما...

فقط دوتا سوال: در یکی از مقاله های سایت گفتین در سازمنهای کوچک از خطوط PSTN برای ADSL استفاده میشه ...میخواستم بدونم چه شکلی ؟شما گفتین الان دیگه فقط ISDN استفاده میشه

2. امکانش هست بیشتر راجب dslam ، dsl و این موارد آموزش بزارین؟

محمد نصیری

ببینید این دوره اسمش روش هست نتورک پلاس ، شما قرار هست که بدونید تجهیزات چی هستند و کجاها استفاده میشن ، در دوره های تخصصی سیسکو یا Huawei شما می تونید از این دستگاه ها بصورت عملی استفاده کنید اما بصورت کلی بدونید که هنوز هم امکان استفاده از مکانیزم Dialup وجود داره ، یعنی حتی با وجود دیجیتال شدن خطوط امکان استفاده از Dialup وجود داره ، PSTN مدت هاست استفادش کم شده هر چند ما در مناطقی از کشور مخابرات هایی داریم که هنوز رو این سیستم کار می کنن ، من در ویدیو اشاره کردم سالها قبل اینکار انجام می شد اون زمان شاید اصلا تصور سرعت های امروزی نبود ، در آینده قطعا در خصوص این موارد صحبت میشه اما نه بصورت عملی قطعا ...

good_lucky

با سلام مجدد و ممنون از پاسخ خوب شما

تنها من سوال اینه که جاهایی که از PSTN استفاده میشه برای سرویس ADSL از همین روترهایی که الان به اسم مودم تو بازار هست استفاده میشه یا خیر؟

محمد نصیری

بله از همین Router ها استفاده میشه ، در واقع زمانیکه صحبت از ADSL میشه ما قطعا Router داریم.

رضایی2017

با سلام تدریس شما عالی ، مچکر از شما، دوره compTIA network+حدودا چند قسمت داره؟ با تشکر

محمد نصیری

سپاسگزاریم از انتخابتون قبلا گفتم بین نود تا صد و بیست قسمت

meydad

سلام خسته نباشین کارتون واقعا درسته

آقای نصیری احتمال میدین تا کی طول بکشه کل دوره network+ ؟

و اینکه برای آمادگی آزمون comptia از الان چه جوری نمونه سوال ها رو گیر بیاریم ؟ اصلا هست تو اینترنت ؟ یا اینکه اصلا به درد بخور هست اینجوری آماده شدن واسه آزمون ؟

محمد نصیری

به امید خدا تا ابتدای تابستون 100 قسمتش تموم میشه و کامل میشه ، نگران آزمون نباشید براتون سورپرایز ویژه ای داریم ...

good_lucky

جناب نصیری خسته نباشید...

یه دستگاه پیدا کردم که پایینش نوشته ADSL MODEM ROUTER ، طبق گفته های شما در بحث ADSL ما قطعا ROUTER داریم و تبدیل سینگال دیجیتال به آنالوگ و برعکس انجام نمیشه...

در کل میخوام بدونم این تبدیل سینگال دیجیتال به آنالوگ و برعکس در ADSL ها انجام میشود یا خیر

محمد نصیری

خوب این دستگاه قابلیت این رو داره که در خطوط آنالوگ شهری هم سرویس بده ، اینجور دستگاه های ترکیبی ممکنه برای مناطقی که پوشش وجود نداره استفاده بشه از طرفی برخی اوقات برای بحث بازاریابی این واژه کنارش میاد ، چون همونطور که میدونیم گه واژه روتر کنار دستگاه بیاد دیگران فکر می کنن این مودم نیست پس نخریم !

good_lucky

خیلی ممنون ... پس با این حساب میشه گفت جاهایی ک خطوط انالوگ هستند همون کار مدلایسون و دی مدلاسیون یا تبدیل سیگنالها بهم در خطوط ADSL انجام میشه .. درسته ؟

پ ن: من تو یه اداره کار میکنم ک قسمتی از شبکه ما بصورت ADSL هست ..دلیل این سوالها برای رسیدن به جواب درست و بالابردن سطح دانش و البته استفاده از واژه درست برای تجهیزات هست.به فرض مثال من وقتی میخوام بگم فلان واحد ADSL نیاز داره باید بگم واسش یه مودم ببریم یا بگم واسش یه روتر ADSL ببریم؟

محمد نصیری

شما بگید مودم چون هنوز درکی از واژه روتر نیست ، بهتره چیزی که عام هست استفاده بشه ...

davood_59

سلام استاد؛

امیدوارم حالتون خوب باشه و دستتون بابت این آموزش خوب درد نکنه. محمد جان راستش رو بخوای الان با دیدن این فیلم رفتم به 16 سال قبل تقریبا. یادش بخیر . این فیلم شما در واقع یه درام نوستالژیک هستش برای ما. اگه اغراق نکنم فکر کنم 90% از ما ها هم به محض اینکه وصل میشد فورا یاهو مسنجر با message offline هاش میومد روی صفحه مون. گاها از دست رفتن این message ها هم برامون دردسرساز میشد. اونزمان هم فقط یه IE ورژن 6 بود.

ولی باز هم من هم نسلهای خودمون رو بیشتر دوست دارم و قناعتی که اون زمان همه ما ها داشتیم رو هیچ وقت فراموش نخواهم کرد.

محمد جان در ادامه چند سوال:

1- آیا خطوط lease line که بانکها هم میگیرن از همین روند قبلی استفاده میکنه؟ یعنی همون تبدیل دیجیتال به آنالوگ و بالعکس یا اینکه اون کلا قضیه ش فرق میکنه؟؟

2- اینکه می فرمایید خطوط تلفن از 5% ظرفیت ممکن استفاده میکنن، فکر کنم به همین خاطر بود که بعدش تکنولوژی PCM اومد و از هر خط (اگه اشتباه نکنم 5 یا 10 تا خط تلفن دیگه میگرفتن).

3- الان که میگن اکثرا نقاط ایران فیبر نوری شده، اگه بخوایم از مخابرات(جالبه که فقط هم در انحصار مخابرات هستش) اینترنت بگیریم باز هم همین DSL Modem های فعلی خوبن یا نه؟؟

محمد نصیری

سلام ؛ لطف دارید :

 1. خیر ، در خصوص Leased Line ها و خطوط مخابرات و WAN در آینده مفصل توضیحات داریم و یک سورپرایز باحال
 2. اونها از فرکانسها و قسمت های دیگه ای از پهنای باند استفاده می کنن ، طبیعتا هر جایی دیدید روی یک خط چند سرویس بود اون سرویس ها نمیتونن آنالوگ باشن ... چون آنالوگ خط رو خراب می کنه ... بله پاسخ شما درست هست
 3. طبیعتا ارتباطات فیبر برای منازل نیستن ارتباطات بین شهری هستند ، این موضوع اصلا در End Point ها که خانه ها هستند محسوس نیست ...
davood_59

مجددا سلام استاد، ببخشید من فیلم رو مجددا نگاه کردم و اگه اشکال نداره براتون و مقدور هستش ممنون میشم به این سوالام پاسخ بدین.

1- استاد الان میگن مثلا با سرعت 16Mbps یعنی مگابیت بر ثانیه به ما اینترنت میدن. (درست گفتم یا مگابایت هستش؟) حالا گاها سرعت دانلود هم تا 900کیلوبایت بر ثانیه میره، قدیم چقدر بود سرعت دانلود یعنی؟ (با همون سرعت 10 کیلوبیت بر ثانیه)

2- ببینید شما میگید ISP میومد و تو مودم بانک 100 تا مودم میذاشت. حالا من و شما هر کدوم مون به یک مودم جداگانه وصل میشدیم. حالا آیا این ISP هم به همون تعداد خروجی داشته؟ فکر کنم خطوط خروجی ISP هم به همین مودم بانک وصل میشدن دیگه؟ آخه میدونید چرا این رو میپرسم؟ یادتون هست گاهی اوقات که میخواستیم وصل بشیم بوق مشغولی میزد؟ این به معنی اشغال بودن بود و یعنی اینکه ما نمیتونستیم اون شب رو اینترنت داشته باشیم.

3- یادم هست بعدش خوط E1 اومد! مزیت این خطوط چی بود؟ آیا در سرعت بود و اینکه در تعداد انشعاب بیشتری از یک خط تلفن؟

4- ضمنا شما میگید سرعتمون 10kbps بود؛

الف) اینجور مواقع باید با b کوچیک بنویسیم دیگه درسته؟ چون من گاها دیدم بعضی جاها اشتباها با B بزرگ هم مینویسن در صورتی که اینجوری بایت میشه دیگه.

ب) آقای مهندس با این جور الان اگه ما با سرعت 16 مگا بیت بر ثانیه بگیریم یعنی ما :

16 مگا بیت = 16384 کیلو بایت.

16384 کیلوبایت = 16,777,216 کیلو بیت.

آیا درست تبدیل کردم؟ با اینجور یعنی الان سرعت ما: 1,677,721 یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت برابر شده؟

سوال 4 برام مهمتر هست، اگه سختتون نیست لطفا ارقام و اعدادی رو که در انتها نوشتم برام اصلاح کنید و ببخشید اگه سوالم مبتدی هستش. میخواستم ببینم آیا درکم از این قضیه درسته یا نه؟

مرسی - دوستتون دارم.

محمد نصیری
 1. مکانیزم سرعت فرقی نکرده ، کیلوبیت بر ثانیه هست ، قدیم و جدید نداره
 2. طبیعتا ISP به تعداد خطوطش میتونست سرویس بده
 3. خطوط E1 و T1 برای مصارف خانگی نیست ، در خصوص لینک ها و ارتباطات مخابراتی هست بعدا بحث میشه ، اینها استانداردهای مخابراتی اروپا بود که به ایران وارد شد ، هر جایی یه اسمی دارند
 4. دقیقا باید با b کوچیک نوشته بشه اگر اصولی باشه
 5. نه بابا سخت نگیرید ، این بازی با اعداد هست ، ما سرعتمون به نسبه صد برابر شده ... درگیر سرعت اسمی و سرعت واقعی نشید ... اینها واقعا قابل محاسبه نیستند ، شما الان شبکه وایرلس خونگیتون روش خورده 54 مگابیت برثانیه !!! شما حداکثر سرعتی که ازشم بتونید ایده آل بگیرید 10 مگابیت هست چه برسه به خطوط اینترنت ... سرعت اسمی و واقعی زمین تا اسمون تفاوته ...
 6. درک شما درست هست ، اما تبدیل کردن مبنا و سرعت در ایران بیشتر احساسی هست تا حرفی ، الان شما اینترنت 2 مگابیت بر ثانیه شاتل و پارس آنلاین رو بگیرید ... اسمشون یکی هست اما زمین تا آسمون سرعت احساسی متفاوت هست ، این وسط خورد و خوراک و Share کردن خطوط و دزدی ها بماند ...
davood_59

خیلی خیلی ممنونم آقای مهندس ولی در این خصوص:

" طبیعتا ISP به تعداد خطوطش میتونست سرویس بده " فکر نمیکنید مکانیزم دیگه ای قرار داشته باشه؟ آخه مثلا تو اون زمان با امکانات محدود واگذاری خطوط تلفن( که میخواست برای دریافتش چند ماه تو صف باشی و مبلغشم زیاد بود) یعنی یک ISP امکان داشت 100 تا خط تلفن مستقل میداشت؟ البته من یادمه تو ISP با یه نفر دوست شده بودم یه شماره مخفی از شماره های کانکشنشون رو بهم داد(دیگه خیلی حال داد بهم اونزمان). چون در حالت عادی اگه یادتون باشه ISP ها یک یا دو شماره رو برای اتصال به تلفن به شما میدادن! اگه فرمایش شما صحیح باشه پس حتما این خطوط دایورت میشدن روی خطوط آزاد و بعدش خودشون باز آزاد میشدن برای استفاده از مشتری دیگه. یعنی خطوط اعلامی توسط ISP انگار نقش قطار رو برای ما داشتن، هر کدوم از ما ها رو به یه ایستگاه یا همون خط تلفن مورد نظر، تحویل میدادن و خودشون میفرفتن ایستگاه بعدی و آزاد میشدن !

بازم ببخشید اگه زیاد سوال میپرسم.

محمد نصیری

یه چیزی رو هم توجه کنید که وقتی درخواست شما به ISP میرسید دیگه این لینک شما بود که باید پشتیبانی می شد نه خود ISP و از طرفی داخل ISP که دیگه خطوط دیجیتال بود !! این وسط بود که آنالوگ بود ... ارتباط یک خط با صد تا مودم برقرار میشد ، یک ISP قدرتمند میومد 10 تا خط مثلا میخرید Load کاری رو بین مودم ها تقسیم می کرد.

davood_59

آها مهندس، پس حرف اصلی ما همینه. امیدوارم دعوام نکنید. دیگه برای امروز آخرین پستم هستش.

صحبتتون جالب بود. پس به قول شما ISP با 10 تا خط هم براحتی می تونست کار مشتری ها رو راه بندازه. چون اگه خطوط اونها دیجیتال بود، میتونست بیاد و از 95% ظرفیت بلااستفاده ی خطوط آنالوگی که ما قادر به استفاده ازش نبودیم استفاده کنه ! و به این ترتیب هر خط براحتی میتونست پاسخگوی تقریبا (البته فقط مثال دارم میگم) 20 خط تلفن آنالوگ باشه. مرسی.

محمد نصیری

سئوال بپرسید چرا این حرف رو می زنید !! مشکلی نیست ... ما اینجا هستیم پشتیبانی کنیم ، وظیفمون هست ... بهتره بگیم داخل ISP سیستم دیجیتال هست و اصلا درگیر اون 95 درصد پهنای باند آنالوگ نمیشیم ... داخلی حساب میشه بعد از اتصال به ISP

مجید ابراهیمی پلارتی

یادش بــــــــــــــــــــــــخیر 10 تا کارت اینترنت DialUp که میگرفتیم یکی هدیه میدادن... :)

SKY3

سلام خدمت شما

میخواستم ببینم چیزی که توی کامپیوترهای قدیمی هست، بالاخره مودم هست یا کارت شبکه؟

خب من الان یه کامپیوتر دارم که برای 15 سال قبل هست و از طریق همین کارت های اینترنت اون زمان به اینترنت وصل میشدم؛ خب یعنی اون قطعه ای که داخل کیس هست، اسمش مودم هست؟

خب اگر که اسمش مودم هست پس نباید این قابلیت رو داشته باشه که از ADSL پشتیبانی کنه؛ ولی من در حال حاظر از ADSL هم روی اون مودم استفاده میکنم؟

میخواستم ببینم کلا قضیه از چه قراره؟

ممنووون...

davood_59

سلام؛ دوست عزیزم مطمئنی از مودمی که داخل کیس هستش به مودم ADSL ت کابل زدی؟ احساس میکنم از کارت شبکه Internal ی که روی مادربرد هست کابل زدی به مودم ADSL ت. یه نگاه بکن پشت کیس رو و خبرشو بده عزیز.

محمد نصیری

اون کارت شبکه هست دوست من که 8 پین داره و به روتر ADSL شما متصل شده ، عکسش رو برای توضیحات بیشتر ارسال کنید.

علی محبوبی نژاد

سلام استاد یه سوال معمولی!

شما فرمودید این روتر های adsl یا وای فای که در خانه ها هست و عامیانه بهشون میگن مودم! در لایه ۲ کار میکنه...یعنی درواقع درکی از لایه ۳ نداره..

آیا درست فهمیدم؟

آیا به خاطر اینه که ما در واقع با این کلاینت روتر وای فای به اینترنت وصل نمیشیم بلکه تازه به روتر ISP مون وصل میشیم و اون روتر ISP هست که ارتباط شبکه ما رو با شبکه اینترنت برقرار میکنه؟\

پس چرا این دستگاه ها اگه در لایه دو کار میکنن میتونن روتینگ انجام بدن و اسمشون روتر هست؟

محمد نصیری

خیر ، عرض کردم Modem های قدیمی درکی از لایه سه نداشتند ، مودم هایی که ما امروزه داریم مودم نیست روتر هست و قطعا لایه سه هست اما تواناییشهاش در لایه سه محدوده ، میتونید بگید لایه دو نیم هست چون مسیریابی لایه سه ای که انجام میده در حد هویج هست و در حد یک NAT ساده !!!

علی محبوبی نژاد

ببخشید من قاطی کردم این مطلب برای ویدیو وایرلس بود در ویدیو مربوطه سوالم رو دوباره میرسم

سهیل ولی‌پور

سلامی دیگر

پس الان Adsl Router که داریم ، هم سوئیچ هست ، هم روتر ؟

محمد نصیری

بله ، روترهای DSL که ما بهش میگیم مودم ADSL در واقع هم سویچ هستن و هم روتر ( البته از نوع بسیار سادش )

nazimatin

سلام در واقع این جداسازی آنالوگ ازدیجیتال در خطوط با استفاده از spiliterانجام میشه؟

محمد نصیری

بله ، تا حدی می تونه تعریف شما درست باشه ، البته بیشتر می تونیم بگیم یک دو راهی هست که فرکانس رو هم جدا می کنه

محمد حسن پزشکیان

مهندس سلام دوتا سوال

یکی فرق vdsl و adsl چیه

دوم اینه شما میگید با روتر میشه به شبکه بیرون رفت ..یعنی در تعریف مسیر یاب گفتید که بهتون میگه از کدوم راه برید بهتره ؟ درست ... خب ما زمان قدیم که مودم دایلاپ بود راهنمایی نمیکرد که از کجا بریم ؟ منظورم اینه موردم دایلاپ قدیمی هم داره کار روتر الانو میکنه از نظر مسیر یابی یا ن ؟

محمد نصیری

سلام و عرض ادب ، فرقشون توی فاصله و سرعت هست ، فاصله ADSL می تونه تا چند کیلومتر پشتیبانی کنه و فاصله VDSL ماکزیمم یک کیلومتر اگر خاطرم باشه ، اما سرعت VDSL تا 8 برابر ADSL هست ... ببینید منظور من از روتر الزاما روترهای خانگی نیست ، منظورم از روترهایی که مسیرانتخاب می کنن یا پیشنهاد میدن روترهای سطح کلان Enterprise در ISP ها و ICP ها و Core اینترنت هست.

محمد حسن پزشکیان

سلام مجدد منظور از کیلومتر پشتیبانی یعنی فاصله وصل شدن به ای اس پی یا ؟ این مورد رو نفهمیدم


بعد یعنی روتر های سطح کلان کار روتینگ رو میکنن و سرعتشون بالاتره و کارهای دیگه ولی مودم های قدیم هم کار رتینگ رو میکردن تا یه حدی درسته؟

محمد نصیری

می تونید شما به ISP در نظر بگیرید ، منظور نزدیکی به محل پورت های معمولا مخابراتی هست ، ببینید دو تا تصویر زیر هر دو روتر هستند :


TOSINSO


TOSINSO

اولی یک روتر 50 هزار تومنی خانگی هست و دومی یک روتر 900 میلیون تومنی سیسکو ! اسم هر دو روتر هست ... یکیش برای زیرساخت های اینترنتی یکیش برای فقط یک مسیر و اون هم وصل کردن شما به ISP استفاده میشه

hadiph

سلام استاد عزیز 

یک خاطرم من برای شما بگم

ما دهه 60ها اون زمان که از چت روم یاهو استفاده میکردیم بخاطر اینکه کتک نخوریم شب تا صبح بیداری :))))

کلی رو کیس پتو مینداختیم که صدای وصل شدن نده :D

بعدا کشف کردیم میشه این صدا رو قطع کرد و شدیم خدای کامپیوتر :)))))))

علی محمدی

سلام . اون زمان وقتی که من وارد وب سایتی میشدم درخواست من به سمت PSTN میرفت ؟! یا فقط برای RDP و ارتباط شرکت ها استفاده میشده ؟! برگردیم به اون زمان و من اگر از مودم استفاده کرده باشم و وارد وب سایت توسینسو بشم از مبدا تا مقصد چه اتفاقی می افته ؟! همین تبدیل دیجیتال به انالوگ و وارد شدن به PSTN و در اونجا تبدیل از انالوگ به دیجیتال و رفتن به سرور های توسینسو اتفاق می افته !؟

محمد نصیری

سلام و عرض ادب ، قطعا درخواست شما باید به سمت PSTN میرفت ، ببینید اون زمان کلا این تبدیل در هر مرحله انجام میشده ... الان دیگه منسوخ شده هست ، اگر دیجیتال نمیشد امکان استفاده از خطوط اینترنت هم وجود نداشت

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر