آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 3 : لایه های شبکه به طنز

اگر از شما به عنوان یک کارشناس شبکه بپرسند که شبکه چگونه کار می کند چه جوابی می دهید ؟ شما به عنوان یک کارشناس شبکه بایستی بتوانید برای مادربزرگ خودتان هم تشریح کنید که شبکه چگونه کار می کند ، در این ویدیوی آموزشی ما یک داستان طنز و خودمانی داریم که در آن نحوه برقراری ارتباط بین دو پادشاهی را بررسی می کنیم و سلسله مراتبی که برای انجام شدن این ارتباط بایستی انجام شود را با هم به طنز بررسی می کنیم ، این ویدیو برای باز کردن دید شما برای ویدیوی بعدی می باشد که قرار است در خصوص لایه های OSI صحبت کنیم ، اگر مفهوم نحوه برقراری ارتباط در شبکه را می خواهید برای مادربزرگ ها توضیح دهید این داستان را خوب حفظ کنید. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. توسینسو را به همه معرفی کنید

دوره آموزشی شبکه

ادامه حیات TOSINSO وابسته به حمایت شما در قالب خرید این ویدیوها می باشد ، اگر به پیشرفت IT کشور و بیشتر شدن فرهنگ و درآمد آینده خودتان علاقه مند هستید از ما حمایت کنید و ویدیوها را به هیچ عنوان کپی نکنید.

عنوان
1 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 1 : شروع دوره جذاب 40′:35″ رایگان
2 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 2 : اصطلاحات معمول در شبکه 1:10′:14″ رایگان
3 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 3 : لایه های شبکه به طنز 14′:32″ رایگان
4 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 4 : مدل OSI و TCP/IP 40′:4″ 15,000
5 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 5 : کارگاه OSI 18′:3″ رایگان
6 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 6 : آدرس فیزیکی و منطقی 31′:54″ 7,777
7 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 7 : هاب ، سویچ و بریج 42′:34″ 14,999
8 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 8 : کارگاه بریج دو شبکه 8′:48″ 7,777
9 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 9 : روتر ، روتینگ و VLAN 36′:22″ 9,999
10 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 10 : کارگاه Ping و Tracert 31′:11″ 7,777
11 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 11 : فایروال چیست به زبان ساده 32′:35″ 9,999
12 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 12 : کارگاه فایروال ویندوز 17′:19″ 7,777
13 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 13 : Load Balancing 29′:13″ 7,777
14 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 14 : مودم 12′:42″ رایگان
15 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 15 : IDS و IPS 15′:5″ رایگان
16 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 16 : Packet Shaper و فیلتر محتوا 22′:3″ 7,777
17 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 17 : اکسس پوینت 16′:39″ رایگان
18 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 18 : DHCP چیست ؟ 27′:58″ 9,999
19 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 19 : کارگاه DHCP 9′:49″ 7,777
20 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 20 : DNS چیست ؟ 59′:12″ 14,999
21 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 21 : کارگاه شناخت DNS 29′:29″ 7,777
22 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 22 : ARP چیست + کارگاه 22′:7″ رایگان
23 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 23 : IP و Subnetting 16′:59″ رایگان
24 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 24 : کارگاه سابنتینگ ساده 28′:34″ 7,777
25 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 25 : کارگاه تنظیمات IP 14′:13″ 7,777
26 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 26 : NAT و PAT چیست ؟ ... 22′:3″ 7,777
27 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 27 : کارگاه راه اندازی NAT 14′:22″ 7,777
28 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 28: Static Route و Default Route 30′:39″ 7,777
29 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 29 : کارگاه Static Route 12′:19″ 7,777
30 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 30 : Dynamic Routing 26′:23″ 7,777
31 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 31 : پورتهای شناخته شده 20′:53″ رایگان
32 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 32 : کارگاه شنود شبکه 21′:40″ 6,105
33 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 33 : Decapsulation چیست؟ 13′:29″ رایگان
34 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 34 : کارگاه راه اندازی VLAN 26′:14″ 6,105
35 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 35 : ترانک و Dot1q چیست؟ 13′:7″ 4,884
36 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 36 : کارگاه trunking و dot1q 18′:0″ رایگان
37 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 37 : Spanning Tree چیست؟ 18′:15″ 6,105
38 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 38 : مدیریت اولیه سویچ شبکه 36′:50″ 8,547
39 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 39 : راه اندازی EtherChannel 15′:36″ 6,105
40 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 40 : SPAN و RSPAN چیست؟ 11′:3″ رایگان
41 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 41 : دستورات مقدماتی سویچ 24′:4″ 4,884
42 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 42 : شبکه های بیسیم 26′:55″ 6,105
43 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 43 : تنظیمات مودم خانگی 21′:26″ 7,327
44 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 44 : انواع کابل شبکه 19′:24″ رایگان
45 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 45 : ایجاد یک کابل شبکه 12′:12″ 4,884
46 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 46 : استاندارد رفع اشکال 22′:19″ 7,327
47 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 47 : مشکلات معمول کابل شبکه 21′:50″ 4,884
48 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 48 : مشکلات فیبرهای نوری 15′:10″ 4,884
49 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 49 : دستورات رفع اشکال شبکه 31′:31″ 7,777
50 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 50 : ابزارهای فیزیکی 16′:24″ رایگان
51 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 51 : مشکلات معمول وایرلس 22′:29″ 9,999
52 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 52 : مشکلات معمول شبکه 24′:21″ 7,777
53 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 53 : شبکه های گسترده یا WAN 20′:3″ رایگان
54 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 54 : تکنولوژی های شبکه WAN 40′:21″ 14,999
55 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 55 : VPN چیست؟ 30′:2″ رایگان
56 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 56 : مجازی سازی چیست؟ 34′:15″ 7,777
57 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 57 : کارگاه ایجاد VM 10′:45″ رایگان
58 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 58 : Packet Tracer و GNS3 25′:42″ 7,777
59 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 59 : تجهیزات ذخیره سازی 22′:25″ 7,777
60 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 60 : راه اندازی یک Storage 21′:13″ 7,777
61 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 61 : معرفی آدرس IP نسخه 6 16′:18″ رایگان
62 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 62 : Fault Tolerance روتر 13′:45″ 7,777
63 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 63 : نکات مهم طراحی شبکه خانگی 15′:41″ 7,777
64 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 64 : پارامترهای امنیت فیزیکی 25′:1″ 8,547
65 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 65 : مفاهیم برق و Power 10′:47″ رایگان
66 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 66 : توپولوژی های شبکه 22′:22″ 8,547
67 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 67: Peer To Peer و Client Server 18′:32″ رایگان
68 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 68 : تقسیم کردن و ایزوله کردن 24′:9″ 8,547
69 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 69 : ارتباطات یکپارچه چیست؟ 22′:8″ 4,884
70 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 70 : ابزارهای مانیتورینگ شبکه 27′:30″ 8,547
71 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 71 : نرم افزارهای مانیتورینگ 22′:5″ رایگان
72 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 72 : انتخاب بهترین مسیر روتینگ 12′:32″ 3,663
73 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 73 : مانیتورینگ پورت ها 8′:37″ رایگان
74 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 74 : ابزارهای فیزیکی شبکه 25′:44″ 6,105
75 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 75 : مفاهیم Cloud Computing 21′:42″ 6,105
76 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 76 : مدیریت تنظیمات شبکه 24′:38″ 6,105
77 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 77 : Patch Management چیست؟ 12′:43″ 3,663
78 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 78 : مدیریت ریسک چیست؟ 16′:59″ 6,105
79 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 79 : حمله DOS چیست؟ 15′:4″ 4,884
80 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 80 : تاثیر حمله DOS بر سرور 6′:11″ رایگان
81 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 81 : تهدیدات شبکه وایرلس 13′:12″ 7,777
82 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 82 : حملات و تهدیدات امنیتی 30′:40″ 14,999
83 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 83 : امنیت در لایه دو سویچ 20′:43″ 7,777
84 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 84 : امن کردن شبکه 37′:52″ 10,989
85 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 85 : انواع فایروال و قابلیت ها 37′:53″ 9,768
86 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 86 : مدل های امنیت اطلاعات 12′:56″ رایگان
87 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 87 : مسائل قانونی و قضائی 14′:57″ رایگان
88 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 88 : مشکلات امنیتی 35′:26″ 14,999
89 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 89 : CIA امنیت اطلاعات 16′:23″ 7,777
90 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 90 : ایمنی در شبکه 35′:56″ 7,777
91 آموزش نتورک پلاس (+Network) قسمت 91 : مدیریت تغییرات 17′:49″ رایگان
زمان و قیمت کل 34:48′:13″ 514,575
40 نظر
reza_5180

واقعا ممنونم استاد. همش میگفتم خداکنه امشب ویدیو بعدی بیاد :) مرسی

Banisaeed

سلام آقای نصیری برای شرکت در آزمون شما باید تمام ویدئوها خریده بشه یا اینکه مباحثی که بلد هستیم رو میشه نخریم ؟

محمد نصیری

بله تمامی ویدیوها برای آزمون و گواهینامه لازمه که خریداری بشه ، منطقی هم هست دوست من ، شما نمی تونید برید یه موسسه آموزشی بگید من فقط پول جلسه های رو میدم که بلد نیستم ولی مدرک کل دوره رو میخام ... طبیعتا امکان آزمون و گواهینامه فقط برای دوستانی مهیا هست که کل مجموعه ای رو تهیه کرده باشند.

yar

مهندس نصیری ،سپاس

در فیلم آموزشی قسمت دوم ، درباره IP Valid و Invalid توضیحاتی دادید واینو گفتید که در ایران بدجاافتاده ، اما تعریفی که شما داشتید تعریف ایرانی بود یا خارجی D: ، ایا این دقیقا همون تعریفیه که Comptia ارائه داده؟

محمد نصیری

CompTIA چیزی به نام IP Valid نمیشناسه ، IP Public و IP Private درسته ...

shalizaronline

مرسی استاد

خسه نباشی

بی صبرانه منتظر ویدئوی بعدی هستیم

computerangel

سلام من تو این سایت تازه واردم

از ویدیو هاتون خوشم اومد. از کجا میشه همه فیلم هارو تهیه کرد؟

محمد نصیری

دوست من ویدیوها هنوز تکمیل نشدن ، هر سه روز یکبار ویدیوها در وب سایت قرار داده میشن ... واقعا نمیشه تمام وقت فقط ویدیو تولید کرد ، دوستان مجموعه ما به غیر از وب سایت درگیری های شغلی و ... هم دارند ، سپاسگزارم

حسین ممنونی

سلام استاد خیلی جالب بود نحوه آموزشتون

سوالی داشتم در مورد مدرک ! ؟ بنده مدرک Network+ مجتمع فنی رو دارم و مدرک برام مهم نیست اما سوالی که دارم اینه که آیا امتحانی که میگیرید و یا مدرکی که میدید در اخر از خود comptia میاد ؟ یا مدرک رو از ITpro میدید ؟ چون تو ویدیو اول گفتید ایران تحریمه و نمیشه مدرک گرفت.

با تشکر

محمد نصیری

دوست عزیز مدرک CompTIA فقط و فقط در مراکز آزمون بین المللی که در ایران نیستند قابل برگزاری هست طبیعتا گواهینامه ITPRO داده میشه ، اما هماهنگی های لازم جهت شرکت در مراکز بین المللی برای خروج از کشور قابل انجام هست برای اون دسته از عزیزانی که دوره ها رو کامل گذرونده باشند در ITPRO ...

reza roshan

سلام آقای نصیری.ممنون از آموزش های خوبتون

میخاستم اگه ممکنه یه تخمینی از هزینه کل دوره و مدت زمان دوره بفرمایید. ممنون

محمد نصیری

دوستان لطفا اصلا عجله نکنید ، این آموزش کم کم سه ماه زمان می بره تا تکمیل بشه و حدود 300 تا 400 تومن حداقل هزینش میشه ... لطفا هر سه روز یکبار برای دیدن دوره نتورک پلاس به وب سایت مراجعه کنید سپاسگزارم.

semita

سلام آقای نصیری و درود که دوره ای که مدتی چشم انتظارش بودیم شما همت کردید و دارید به ثمر می رسونید.

امید که پرانرژی و پرتوان مطالب را کامل و شفاف بیان کنید. مشتاقانه منتظر مطالب بعدی هستم.

متشکرم

وریا جواهری

مهندس خسته نباشید

یه توضیحی در این باره بدید لطفا

تعدادی از نامه هایی که از طرف جاسوس به دست وکیل می رسه رمزنگاری شده هستش ، اونوقت وکیل تصمیم می گیره که صلاح دید مملکت هست که نامه رو بفرسته یا نه درحالی که نمی دونه تو نامه چی نوشته شده :))

محمد نصیری

نه دیگه به یک نکته توجه نکردید ، جاسوس دستور میده میگه اینجوری باید رمزنگاری بشه ، کاتب میگه باید اینجوری درخواست ارائه بشه ، وکیل متن نامه رو میبینه و بعد تصمیم می گیری می کنه میگه باید اینجوری ارسال بشه ، همه این تصمیمات رو اون بدبخت پایین دستی یه دفه روی بسته اعمال می کنه و ارسال می کنه ... یعنی مرحله به مرحله فقط دستور هست ، کار عملیاتی پایین انجام میشه و تبدیل و خدا حافظ ...

این نظر توسط UNITY در تاریخ پنجشنبه, 18 آذر 1395 حذف شده است.

دلیل: در خصوص آزمون اطلاع رسانی خواهد شد نگران نباشید

SunShell

سلام.مهندس مگه رمز نگاری یا Encryption برای لایه 6 نیست ؟ شما نسبتش دادین به لایه 5 چرا؟

محمد نصیری

لایه شش فرمت و قالب رو نمایش میده ، من کجا گفتم لایه پنج ؟

SunShell

مگه رمز نگاری برای لایه 6 نیست ؟ شما گفتین اون جاسوسه این کارو انجام میده که جاسوس هم لایه 5 بود

محمد نصیری

مشکل شما اینه که بابا اتی رو یه لایه در نظر گرفتی ، شما بابا اتی رو لایه در نظر نگیری حله ...

kayvansa

سلام مهندس فک کنم ویدیوهای قسمت 4 و 5 یکی هستش

محمد نصیری

خیر نیست دوست عزیز متفاوت هست.

SKY3

سلام و خدا قوت خدمت مهندس نصیری عزیز

اون قسمتی که توی هر صفحه نوشته شده "سایر مطالب این گروه" و زیرش تمام قسمت های دوره +Network رو آورده، به نظرم چند تا اشتباه داره؛ یکی اینکه زمان قسمت سوم نوشته شده "1ساعت و 10 دقیقه" در صورتی که حدود یک ربع هست!!! و مورد بعدی برای قسمت چهارم هست که نوشته زمان "14 دقیقه" که حدود 1 ساعت هست و در ضمن برای همین قسمت نوشته "رایگان" در صورتی که هزینه داره...

ممنووون...

محمد نصیری

حتما پیگیری می‌کنیم ممنون از نظرتون

Viper

سلام

آقای نصیری من 16 سالمه میتونم از این دوره استفاده کنم و شبکه رو یاد بگیرم؟

محمد نصیری

حسن عزیز من دانشجوی 10 ساله دارم الان داره باهام هک و تست نفوذ میخونه ، شاید دیر هم شده باشه ...

Viper

هههه . ممنون

دوره های هک و تست نفوذ ندارید ؟

چطور میتونم وارد مبحث هک و امنیت و تست نفوذ و ... بشم ؟

محمد نصیری

به قسمت اخبار و تلوزیون مراجعه کنید در این خصوص یک برنامه داریم.

سیدمیلاد یوسفیان

سلام استاد. لطفا یک لینک از پاورپویت هر درسی رو که آموزش میدید برای ما در همون پیج قرار بدید. با تشکر

farshadp

درود آقای نصیری

بنده معنی واژه های compliance , throughput رو متوجه نشدم.

ممنون میشم توضیح بیشتری در رابطش بدید.

با تشکر

محمد نصیری

برای درک بهتر اولیش مقاله زیر رو بخونید :

معنی کلمه compliance میشه انطباق پذیری یعنی با سیاست های تعیین شده منطبق هست ، بر اساس قوانین و استانداردها تعریف شده هست ...

farshadp

ممنون استاد

در ویدیو شماره 2 اشتباها گفته بودید میشه عدم انطباق

SKY3

گفتین ک از لایه ۷(کاتب) تا لایه 2 (بسته بندی) فقط تصمیم گیری انجام میشه؛ ینی اعمال شدن تمام این تصمیم ها در لایه 1 (شتر) انجام میشه؟(ینی در مورد شبکه هم اعمال تصمیم ها در لایه فیزیکی انجام میشه؟

محمد نصیری

دقت کنید تصمیم گیری یعنی اعمال شدن روی نتیجه ، تا زمانیکه ارسال نشده نتیجه ای نداره ، پس تصمیم در اینجا تاثیر داره روی بسته ، هدف رسوندن بحث این هست که لایه فیزیکی هست که فقط مستقیم ارتباط داره با لایه مقابل

احمد کوثری

مفهوم رو خیلی خوب توضیح دادید با تشکر استاد نصیری 💜❤️🙏خیلی خوبه کاش زودتر آشنا میشدم شاید بگم حدودا دوسال هست میخوام شروع کنم ولی استاد خوبی پیدا نکردم در این زمینه یا هزینه بالاس یا چیزی متوجه نمیشی وقتی توضیح میدن :| خودشون به زور می‌فهمن :))حدودا 2هفتس با یه آموزشگاه به اسم کهکشان آشنا شدم فکر کنم دوره های شما و همینطور آموزشگاه خیلی بتونه کمک کنه ولی با اینکه 19 سالمه دنبال جایی هم هستم که حداقل به صورت عملی هم کار کنم البته از طریق آشنا.. 😁 در ضمن بالاخره شما تجربه دارید اگر نظری دارید که بتونه کمک و یا راهنماییم کنه ممنون میشم بگید :) تشکر

networkr2020

سلام

ممنون از آموزش خوبتون.

ببخشید، فایل پاورپوینتو برای دانلود میزارید؟؟

محمد نصیری

سلام ، خیر فایل پاورپوینت مالکیتش با استاد هست ، قطعا هیچوقت برای دانلود قرار داده نمیشه ، شاید بعدها تبدیل به PDF کردیم و به دوره پیوست کردیم

networkr2020

بله منظور همون pdf بود،

این فایل ها برای مرور دوره خیلی میتونه مفید باشه چون بعضیا وقت نمیکنن نوت برداری کنن .

محمد نصیری

به امید خدا در آینده نزدیک همه این موارد رو به عنوان Option خرید اضافه می کنیم که دوستان بهتر بتونن از منابع استفاده کنن.

بهزاد مطلبی

مثل همیشه عالی بود ممنون

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....