تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 90,000 تومان

با 25% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 67,500 تومان

خرید دوره با 25 تخفیف

آموزش ویپ (VoIP) مقدماتی Elastix قسمت 6 : صندوق صوتی و ضبط مکالمه

آموزش ویپ (VoIP) مقدماتی Elastix قسمت 6 : صندوق صوتی و ضبط مکالمه

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این ویدیو با قابلیت های دیگر الستیکس آشنا می شویم که این قابلیت ها به شرح زیر است:

  • فعال کردن صندوق صوتی
  • روش های دسترسی به صندوق صوتی
  • آشنایی با نرم افزار WinSCP برای راحتی کار با محیط لینوکسی الستیکس
  • فعال کردن ضبط مکالمات به روش on demand
  • فعال کردن ضبط مکالمات برای کلیه تماس ها
  • نحوی تغییر فرمت و محل فایل های ضبط شده
  • نحوی دسترسی به فایل های ضبط شده
نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
55 نظر