در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

نکات بخش چهارم آموزش WDS – فایل Unattend در مرورگر

در بخش هفتم آموزش WDS اشاره شد که گزینه Do not join the client to a domain after installation مارک شود تا ویندوز بعد از نصب Join به دامین نشود، و این به این خاطر می باشد که بعد از Join و بالا آمدن ویندوز Computer Name ای که شما در Answer File معرفی می کنید تغییر می کند و باید سیستم را Disjoin کرد، اسمش را عوض کرد و دوباره Join اش کرد.

همچنین دقت کنید که سیستم که بر روی آن می خواهید از طریق WDS ویندوز نصب کنید کارت شبکه اش حتما ویژگی PXE را پشتیبانی کند.

فایلی که Answer File را ذخیره می کنیم با پسوند (xml.) می باشد بناربراین می توانیم با کلیک راست روی این فایل، انتخاب کنیم که این فایل با IEباز شود. فایل XML برای Answer File ای که ساختیم بدین صورت می باشد.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
- <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
- <settings pass="windowsPE">
- <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <SetupUILanguage>
 <UILanguage>en-US</UILanguage> 
 </SetupUILanguage>
 <InputLocale>en-US</InputLocale> 
 <SystemLocale>en-US</SystemLocale> 
 <UILanguage>en-US</UILanguage> 
 <UserLocale>en-US</UserLocale> 
 </component>
- <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <DiskConfiguration>
 <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 
- <Disk wcm:action="add">
- <CreatePartitions>
- <CreatePartition wcm:action="add">
 <Order>1</Order> 
 <Size>100</Size> 
 <Type>Primary</Type> 
 </CreatePartition>
- <CreatePartition wcm:action="add">
 <Order>2</Ordeh);!0D
 <Size>30000</Size> 
 <Type>Primary</Type> 
 </CreatePartition>
 </CreatePartitions>
- <ModifyPartitions>
- <ModifyPartition wcm:action="add">
 <Active>true</Active> 
 <Extend>false</Extend> 
 <Format>NTFS</Format> 
 <Label>System Reserved</Label> 
 <Order>1</Order> 
 <PartitionID>1</PartitionID> 
 </ModifyPartition>
- <ModifyPartition wcm:action="add">
 <Active>true</Active> 
 <Extend>false</Extend> 
 <Format>NTFS</Format> 
 <Label>Windows</Label> 
 <Letter>C</Letter> 
 <Order>2</Order> 
 <PartitionID>2</PartitionID> 
 </ModifyPartition>
 </ModifyPartitions>
 <DiskID>0</DiskID> 
 <WillWipeDisk>false</WillWipeDisk> 
 </Disk>
 </DiskConfiguration>
- <UserData>
- <ProductKey>
 <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 
 <Key /> 
 </ProductKey>
 <AcceptEula>true</AcceptEula> 
 <FullName>Amir Moghaddam</FullName> 
 <Organization>IRCS</Organization> 
 </UserData>
- <WindowsDeploymentServices>
- <Login>
- <Credent_Wbi)E
 <Domain>test.lab</Domain> 
 <Password>P@ssw0rd</Password> 
 <Username>administrator</Username> 
 </Credentials>
 </Login>
- <ImageSelection>
- <InstallImage>
 <Filename>install.wim</Filename> 
 <ImageGroup>Se7en x86</ImageGroup> 
 <ImageName>Windows 7 ULTIMATE</ImageName> 
 </InstallImage>
- <InstallTo>
 <DiskID>0</DiskID> 
 <PartitionID>2</PartitionID> 
 </InstallTo>
 </ImageSelection>
 </WindowsDeploymentServices>
 </component>
 </settings>
- <settings pass="oobeSystem">
- <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <OOBE>
 <HideEULAPage>true</HideEULAPage> 
 <NetworkLocation>Work</NetworkLocation> 
 <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC> 
 </OOBE>
 <TimeZone>Tehran</TimeZone> 
 </component>
- <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Reseal>
 <ForceShutdownNow>false</ForceShutdownNow> 
 <Mode>Audit</Mode> 
 </Reseal>
 </component>
 </settings>
- <settings pass="specialize">
- <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <ComputerName>Pc1</ComputerName> 
 <TimeZone>Tehran</TimeZone> 
 <ProductKey /> 
 </component>
 </settings>
- <settings pass="auditSystem">
- <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Reseal>
 <ForceShutdownNow>false</ForceShutdownNow> 
 <Mode>Audit</Mode> 
 </Reseal>
 </component>
 </settings>
- <settings pass="auditUser">
- <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Reseal>
 <ForceShutdownNow>false</ForceShutdownNow> 
 <Mode>Audit</Mode> 
 </Reseal>
 </component>
 </settings>
 <cpi:offlineImage cpi:source="catalog://virgo-pc/users/virgo/desktop/sources/install_windows 7 ultimate.clg" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> 
 </unattend>

امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشد

نویسنده : امیر مقدم

منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

#فایل_unattend
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....