آخرین فرصت تا %60 تخفیف خرید یکجای دوره ها برای 4 نفر فقط تا
00 00 00

محدوده آدرس های IP مخابرات ایران

طبق آخرین نتایج به دست آمده ، شرکت مخابرات ایران دارای 63 عدد بلاک آدرس IP به شرح زیر هست :
5.62.160.0 	5.62.191.255 	8192 	11/06/12 	Iran Telecommunication Company PJS
5.74.0.0 	5.74.255.255 	65536 	11/06/12 	Iran Telecommunication Company PJS
5.232.0.0 	5.239.255.255 	524288 	07/09/12 	Iran Telecommunication Company PJS
31.14.80.0 	31.14.95.255 	4096 	18/04/11 	Iran Telecommunication Company PJS
31.14.144.0 	31.14.159.255 	4096 	18/04/11 	Iran Telecommunication Company PJS
37.156.112.0 	37.156.127.255 	4096 	13/03/12 	Iran Telecommunication Company PJS
37.156.128.0 	37.156.143.255 	4096 	13/03/12 	Iran Telecommunication Company PJS
46.100.0.0 	46.100.255.255 	65536 	24/06/10 	Iran Telecommunication Company PJS
77.81.32.0 	77.81.47.255 	4096 	15/02/07 	Iran Telecommunication Company PJS
77.81.144.0 	77.81.159.255 	4096 	15/02/07 	Iran Telecommunication Company PJS
80.210.0.0 	80.210.63.255 	16384 	12/12/01 	Iran Telecommunication Company PJS
80.210.128.0 	80.210.255.255 	32768 	12/12/01 	Iran Telecommunication Company PJS
81.16.112.0 	81.16.127.255 	4096 	21/01/04 	Iran Telecommunication Company PJS
85.204.80.0 	85.204.95.255 	4096 	13/01/05 	Iran Telecommunication Company PJS
85.204.208.0 	85.204.223.255 	4096 	13/01/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.104.80.0 	86.104.95.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.104.96.0 	86.104.111.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.105.128.0 	86.105.143.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.107.80.0 	86.107.95.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.107.144.0 	86.107.159.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.36.48.0 	89.36.63.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.36.96.0 	89.36.111.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.36.176.0 	89.36.191.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.37.240.0 	89.37.255.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.38.80.0 	89.38.95.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.40.240.0 	89.40.255.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.219.64.0 	89.219.127.255 	16384 	05/07/06 	Iran Telecommunication Company PJS
89.219.192.0 	89.219.255.255 	16384 	05/07/06 	Iran Telecommunication Company PJS
91.185.128.0 	91.185.159.255 	8192 	25/10/06 	Iran Telecommunication Company PJS
93.117.0.0 	93.117.31.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.117.32.0 	93.117.47.255 	4096 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.117.96.0 	93.117.127.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.118.96.0 	93.118.127.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.118.128.0 	93.118.159.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.118.160.0 	93.118.175.255 	4096 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.119.32.0 	93.119.63.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.119.64.0 	93.119.95.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
109.74.224.0 	109.74.239.255 	4096 	12/11/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.209.16.0 	188.209.31.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.209.32.0 	188.209.47.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.209.64.0 	188.209.79.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.210.96.0 	188.210.127.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.210.128.0 	188.210.191.255 	16384 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.32.0 	188.211.63.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.64.0 	188.211.127.255 	16384 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.128.0 	188.211.159.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.176.0 	188.211.191.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.192.0 	188.211.223.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.64.0 	188.212.95.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.160.0 	188.212.191.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.208.0 	188.212.223.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.224.0 	188.212.239.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.213.96.0 	188.213.127.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.213.144.0 	188.213.159.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.213.176.0 	188.213.191.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.214.160.0 	188.214.191.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.215.128.0 	188.215.143.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.215.160.0 	188.215.191.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.215.192.0 	188.215.223.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
195.181.0.0 	195.181.31.255 	8192 	31/01/97 	Iran Telecommunication Company PJS
195.181.32.0 	195.181.63.255 	8192 	20/03/97 	Iran Telecommunication Company PJS
195.181.64.0 	195.181.127.255 	16384 	20/03/97 	Iran Telecommunication Company PJS
217.77.112.0 	217.77.127.255 	4096 	10/12/02 	Iran Telecommunication Company PJS

عدد دوم از سمت راست به چپ بعد از اسم شرکت مخابرات ایران ( Iran Telecommunication Company PJS ) تعداد آدرس های IP هر کدام از بلاک ها را نشان می دهد .
#محدوده_ip_ایران #رنج_آیپی_مخابرات #محدوده_آیپی_ایران #رنج_ip_مخابرات #محدوده_آیپی_مخابرات
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر