SNMP MIB file

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام خدمت تمامی استاید محترم و همیشه همراه ITPRO

یه سوالی همیشه ذهنم رو به خودش درگیر کرده بود و الان هم کاملا کارم بهش گره خورده .

دوستان همون طور که می دونید SNMP یه پروتکل استاندارد هستش و در ورژن های 1 و 2و 3 عرضه شده و تمامی تجهیزات سخت افزاری اعم از مودم خونگی تا روتر و سویچ ها هم ازش پشتیبانی می کنند .

الان من با دستگاه InfiLINK 2x2 LITE مدل R5000-Lmn که مربوط ه تجهیزات شبکه های رادیویی هست کار می کنم .

من از طریق SNMP این موارد رو می خونم .

ولی واقعا درک درستی ازش دارم .

یه دوستی فرمودند که باید MIB فایل ها رو بررسی کنید.

می تونید در این زمینه من رو بیشتر راهنمایی کنید و اینکه ایا راه بهتری برای خوندن SNMP نیز هست .

فایل هایی که از طریق SNMP از سمت دستگاه می خونم .

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.1.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.2.4.0.4.53.35.198.125 = Hex-STRING: 00 04 35 23 C6 7D

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.3.4.0.4.53.35.198.125 = STRING: "infinet.ap"

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.4.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 51

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.5.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 57

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.6.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 57

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.7.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 35

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.8.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 28

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.9.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 13000

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.10.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 130000

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.11.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 5

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.12.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.13.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.14.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 3

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.15.4.0.4.53.35.198.125 = Counter32: 1065226

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.16.4.0.4.53.35.198.125 = Counter32: 6136

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.17.4.0.4.53.35.198.125 = Counter32: 1184392

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.18.4.0.4.53.35.198.125 = Counter32: 6618

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.19.4.0.4.53.35.198.125 = Gauge32: 5

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.20.4.0.4.53.35.198.125 = Gauge32: 0

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.21.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 0

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.22.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.23.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 8

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.24.4.0.4.53.35.198.125 = Gauge32: 1

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.25.4.0.4.53.35.198.125 = Gauge32: 0

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.26.4.0.4.53.35.198.125 = Gauge32: 4

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.27.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: -50

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.28.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 180

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.29.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: 0

iso.3.6.1.4.1.3942.1.1.5.1.1.2.1.30.4.0.4.53.35.198.125 = INTEGER: -53

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است