کاربرد دکمه های سفید رنگ روی سویچ D-Link

بپرسید
  • uns uns
  • 79 ماه قبل
  • 36 ماه قبل
  • 2060 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

||http://tosinso.com/files/get/e6365124-2dbb-445b-8a5f-09dde75aec74||
سلام ، کاربرد این دکمه های سفید رنگ روی سویچ چی هست ؟ (EEE ,FLOW CONTEROL , PORT IS... &STORM CONTROL)

سلام ، کاربرد این دکمه های سفید رنگ روی سویچ چی هست ؟ (EEE ,FLOW CONTEROL , PORT IS... &STORM CONTROL)

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است