در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

hadi2014

نبود گزینه share

سلام

من با اینکه با دسترسی ادمین وارد سیستم شدم ولی وقتی روی هر پوشه ای راست کلیک میکنم گزینه share رو نمیبینم و نمیتونم اون رو share کنم.

باتشکر

#share_نشدن_پوشه #نبودن_گزینه_share #مخفی_بودم_share
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
spongebob

سلام

مشکل شما می تونه چند علت داشته باشه

1- اول از همه توی مسیر زیر چک کنید که گزینه های مربوط به Share برای همه Profile ها فعال باشه

Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings

------Turn on file and printer sharing فعال باشه

اگه فعال نبود , بعد از تغییر حتماً سیستم خودتون رو Restart کنید

2- ممکنه توی رجیستری اختلالی به وجود اومده باشه که توی مسیر زیر

Copmuter\HKEYCLASSESROOT\Directory\shellx\PropertySheetHandlers

باعث میشه گزینه Sharing بین رفته باشه

registry setting 1

که اگه این طور بود

----اول یک کلید با اسم Sharnig توی همین مسیر ایجاد کنید

----داخل اون یک String ایجاد کنید با اسم (Default) و مقدارش رو هم قرار بدین

{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}

بعد از اون هم سیستم رو Restart کنید

3- بررسی کنید که سرویس HomeGroupListener فعال باشد.

4- اگر مراحل فوق کارساز نبود با استفاده از متن زیر یک فایل با پسوند reg ایجاد کنید

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{08244EE6-92F0-47f2-9FC9-929BAA2E7235}]

@="Sharing Overlay (Private)"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{08244EE6-92F0-47f2-9FC9-929BAA2E7235}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{0A88C858-7D0C-4549-9499-7DB05F0CB0BF}]

@="Share Home Group"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{0A88C858-7D0C-4549-9499-7DB05F0CB0BF}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{12367cf8-6222-4b34-8ca8-3ce703999e28}]

@="Share Command Execution"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{12367cf8-6222-4b34-8ca8-3ce703999e28}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{1A0391BF-9564-4294-B0A4-06C298929EF9}]

@="Share Specific Users"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{1A0391BF-9564-4294-B0A4-06C298929EF9}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}]

@="Shell extensions for sharing"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{49F371E1-8C5C-4d9c-9A3B-54A6827F513C}]

@="Sharing Configuration Manager"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{49F371E1-8C5C-4d9c-9A3B-54A6827F513C}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{59A437AB-74F3-4de2-AFE6-54203634C4DD}]

@="Share Permission List"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{59A437AB-74F3-4de2-AFE6-54203634C4DD}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{6311429E-2F1A-4777-880F-C7289FD10169}]

@="Inplace Share Engine"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{6311429E-2F1A-4777-880F-C7289FD10169}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{72A7994A-3092-4054-B6BE-08FF81AEEFFC}]

@="Sharing Elevated Virtual Factory"

"AppID"="{72A7994A-3092-4054-B6BE-08FF81AEEFFC}"

"LocalizedString"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,\

6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,\

00,5c,00,6e,00,74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\

2c,00,2d,00,31,00,30,00,38,00,00,00

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{72A7994A-3092-4054-B6BE-08FF81AEEFFC}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

"IconReference"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,\

6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,\

00,5c,00,6e,00,74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\

2c,00,2d,00,31,00,31,00,36,00,00,00

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{72A7994A-3092-4054-B6BE-08FF81AEEFFC}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\

70,00,61,00,66,00,61,00,63,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{72A7994A-3092-4054-B6BE-08FF81AEEFFC}\VirtualServerObjects]

"{49F371E1-8C5C-4d9c-9A3B-54A6827F513C}"=""

"{6311429E-2F1A-4777-880F-C7289FD10169}"=""

"{77F419AA-771A-45ff-AC66-7567FA3243D3}"=""

"{CFF9990B-6414-43F1-A526-14EA5EEAFBDA}"=""

"{edb5f444-cb8d-445a-a523-ec5ab6ea33c7}"=""

"{d4f01ada-979c-491e-bac3-cd3c0e7bcf82}"=""

"{1fda955b-61ff-11da-978c-0008744faab7}"=""

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{77F419AA-771A-45ff-AC66-7567FA3243D3}]

@="SMB Share Engine"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{77F419AA-771A-45ff-AC66-7567FA3243D3}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{7b4a83b6-f704-4b77-8e3d-c6087e3a21d2}]

@="Share Command State Handler"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{7b4a83b6-f704-4b77-8e3d-c6087e3a21d2}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{CFF9990B-6414-43F1-A526-14EA5EEAFBDA}]

@="Library Share Engine"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{CFF9990B-6414-43F1-A526-14EA5EEAFBDA}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{d4f01ada-979c-491e-bac3-cd3c0e7bcf82}]

@="Online Id Filter"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{d4f01ada-979c-491e-bac3-cd3c0e7bcf82}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{edb5f444-cb8d-445a-a523-ec5ab6ea33c7}]

@="Share Manager"

"AppID"="{edb5f444-cb8d-445a-a523-ec5ab6ea33c7}"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{edb5f444-cb8d-445a-a523-ec5ab6ea33c7}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}]

@="Shell extensions for sharing"

[HKEYCLASSESROOT\CLSID\{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,74,00,\

73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEYCLASSESROOT\Local Settings\MuiCache\49\52C64B7E]

"LanguageList"=hex(7):65,00,6e,00,2d,00,55,00,53,00,00,00,65,00,6e,00,00,00,00,\

00

"@C:\\Windows\\system32\\ntshrui.dll,-103"="S&hare with"

[HKEYCLASSESROOT\Network\SharingHandler]

@="ntshrui.dll"

[HKEYLOCALMACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.Share]

"CanonicalName"="{E39543A3-079B-4BFB-A498-4777984155CA}"

"MUIVerb"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\

6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\

00,6e,00,74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\

2d,00,31,00,30,00,33,00,00,00

"Icon"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,\

74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,\

00,31,00,39,00,00,00

"Description"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,\

00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,\

5c,00,6e,00,74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,\

00,2d,00,35,00,31,00,31,00,32,00,00,00

"SubCommands"="Windows.SharePrivate;Windows.ShareHomegroupReadAccess;Windows.ShareHomegroupFullAccess;Windows.ShareSpecificUsers"

"ExtendedSubCommandsKey"="ShareCommands"

"CommandStateHandler"="{7b4a83b6-f704-4b77-8e3d-c6087e3a21d2}"

"CommandStateSync"=""

[HKEYLOCALMACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.SharePrivate]

"CanonicalName"="{3DF5B3F4-21B7-4d77-BB48-0BD0D503A678}"

"MUIVerb"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\

6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\

00,6e,00,74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\

2d,00,35,00,31,00,30,00,34,00,00,00

"Icon"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,\

74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,\

00,32,00,30,00,00,00

"Description"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,\

00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,\

5c,00,6e,00,74,00,73,00,68,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,\

00,2d,00,35,00,31,00,30,00,38,00,00,00

"CommandStateHandler"="{7b4a83b6-f704-4b77-8e3d-c6087e3a21d2}"

"CommandStateSync"=""

"ImpliedSelectionModel"=dword:00000001

[HKEYLOCALMACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Windows.SharePrivate\command]

"DelegateExecute"="{12367cf8-6222-4b34-8ca8-3ce703999e28}"

روی کارت شبکت تیکه file & print sharing for microsoft network رو چک کردید؟

پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....