عدم دریافت فایل اشتراک گذاری شده

بپرسید
  • مهدی59 مهدی59
  • 97 ماه قبل
  • 10 ماه قبل
  • 328 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام خدمت همه دوستان من چند کامپیوتر در داخل شرکت داریم که بوسیله lan با هم متصلند حال چند کامپیوتر قادر به اشتراک گداری فایلی نیست و فقط دریافت میکند که عکسهای ارورهای که میدهند را در عکسها قرار داده ام

سلام خدمت همه دوستان من چند کامپیوتر در داخل شرکت داریم که بوسیله lan با هم متصلند حال چند کامپیوتر قادر به اشتراک گداری فایلی نیست و فقط دریافت میکند که عکسهای ارورهای که میدهند را در عکسها قرار داده ام ||http://tosinso.com/files/get/f0315d7e-55c9-49b4-bbd8-ec8eeb26cffb||
||http://tosinso.com/files/get/7042820a-b7c1-4009-bce0-d4f72fc9da53||||http://tosinso.com/files/get/7042820a-b7c1-4009-bce0-d4f72fc9da53||

سلام خدمت همه دوستان من چند کامپیوتر در داخل شرکت داریم که بوسیله lan با هم متصلند حال چند کامپیوتر قادر به اشتراک گداری فایلی نیست و فقط دریافت میکند که عکسهای ارورهای که میدهند را در عکسها قرار داده ام ||http://tosinso.com/files/get/f0315d7e-55c9-49b4-bbd8-ec8eeb26cffb||
||http://tosinso.com/files/get/7042820a-b7c1-4009-bce0-d4f72fc9da53||||http://tosinso.com/files/get/7042820a-b7c1-4009-bce0-d4f72fc9da53||
سلام خدمت همه دوستان من چند کامپیوتر در داخل شرکت داریم که بوسیله lan با هم متصلند حال چند کامپیوتر قادر به اشتراک گداری فایلی نیست و فقط دریافت میکند که عکسهای ارورهای که میدهند را در عکسها قرار داده ام ||http://tosinso.com/files/get/f0315d7e-55c9-49b4-bbd8-ec8eeb26cffb||
||http://tosinso.com/files/get/7042820a-b7c1-4009-bce0-d4f72fc9da53||||http://tosinso.com/files/get/7042820a-b7c1-4009-bce0-d4f72fc9da53||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است