تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
+9****+28

شبکه کردن دو کامپوتر

سلام خسته نباشید من دو تا کامپیوتر دارم که با کابل لن با هم شیر بودن .ویندوز یکی از سیستم عوض کردم حالا هر کاری میکنم به هم وصل نمیشن . کلی تلاش کردم حالا وصل شدن ولی زمانی که اینترنت قطع میشه شبکه ها هم قطع میشه یعنی دو کامپیوتر دیگه با هم شیر نیستن . میشه راهنمایی کنید 

این سوال 4 پاسخ دارد.
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.

لطفا خروجی دستور ipconfig /all رو ارسال کنید. روی هر دو سیستم دستور رو اجرا کنید.

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
+9****+28

خیلی زیاده چطوری ارسال کنم ؟

shahin

از cmd کپی پیست کنید

+9****+28

سیستم دوم

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\EsfahanNovin>ipconfig/all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : Mehrdad-PC
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : lan

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 4:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #
3
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-29-2C-8A-1C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8188FTV Wireless LAN 802.11n U
SB 2.0 Network Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-29-2C-8A-1C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::880d:97bd:509b:dd6e%27(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.17(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, April 13, 2020 1:31:48 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, April 14, 2020 1:48:07 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 520151081
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-00-02-C8-74-D4-35-31-53-07

   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter Local Area Connection 13:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : RD9700 USB2.0 To Fast Ethernet Adapter #2

   Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-14-13-05-20
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f126:d6b3:d208:84c3%24(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.29(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 620758036
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-00-02-C8-74-D4-35-31-53-07

   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter Local Area Connection 11:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-A6-B6-39-60
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 74-D4-35-31-53-07
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5599:e31:1560:4917%11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 242537525
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-00-02-C8-74-D4-35-31-53-07

   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{A6B63960-108B-4173-9BC8-B17BD97105D0}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{C278C143-F784-44DC-9230-3E9FB482EEBD}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{5929BD87-C010-47DD-B600-6081BFA98F8F}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.lan:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{69355AD9-73A6-4FF8-8D52-13039BA6441E}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes>

shahin

خب اینترنت چرا قط میشه حتمن مودم خاموش میشه و دیگه راهی برای انتقال وجود نداره

درسته؟

قطع شدن اینترنت ارتباطی به عدم دسترسی به Share های شبکه نداره. چه خطایی دریافت می کنید هنگام وصل شدن به Shared Folder ؟

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
+9****+28

سیستم اول

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\Vosough>ipconfig/all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : Vosough-PC
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : lan

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-36-0A-CD
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b846:1e82:cfc1:bc7c%13(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234938444
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-23-7B-18-F8-E9-03-01-DC-49

   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : F8-E9-03-01-DC-48
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Description . . . . . . . . . . . : D-Link DWA-525 Wireless N 150 Desktop Ada
pter(rev.A2)
   Physical Address. . . . . . . . . : F8-E9-03-01-DC-49
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::54d3:e0a9:a7c7:919c%11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.25(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, April 13, 2020 2:33:22 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, April 14, 2020 2:33:51 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251193603
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-23-7B-18-F8-E9-03-01-DC-49

   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.lan:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{8F8A113C-EF64-4FBE-B7E4-473D9B1BD212}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{3799E29A-0558-49BD-A9A3-22416D23A274}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

C:\Users\Vosough>

سیستم ها تو یک رنج از شبکه قرار ندارن یکی تو رنج 192.168.0.0 و سیستم دوم در رنج 192.168.1.0 قرار داره و مشکلتون دقیقا به همین علت هست. به احتمال زیاد هر کدوم از مودم/روتر های جداگونه دارن IP میگیرن. 

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
+9****+28

میشه راهنمایی کنید از کجا باید این کار انجام بدم

توی RUN تایپ کنید ncpa.cpl و از کارت شبکه Properties بگیرید و در قسمت IPv4 گزینه Properties رو بزنید و IP رو ست کنید. ضمنا ، بهتون پیشنهاد می کنم که دوره Network Plus جناب مهندس نصیری رو ببینید و یه دید خوب از شبکه پیدا کنید.

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
+9****+28

من زمانی که دو تا سیستم ها به وای فای وصل هستن میتونم تبادل اطلاعات کنم (در واقه سیستم ها شبکه هست ) ولی زمانی که هر کدام از سیستم ها از وای فای دیس کانکت بشن پیغام زیر نشان میده شبکه کردن دو کامپوتر

+9****+28

ای پی سیستم اول IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1(Preferred)

سیستم دوم IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferred)

 تو اطلاعات بالا هست

  اشتباهِ ؟ ست نیست مگه ای پی سیستم ها ؟

خب 192.168.0.1 میتونه 192.168.0.2 رو Ping کنه ؟

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
+9****+28

نه متاسفانه

IP روتر چنده ؟

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
+9****+28

ای پی روتر کابل لن هیچی وارد نشده شبکه کردن دو کامپوتر

روتر در رنج 192.168.0.0 هست یا 192.168.1.0 ؟

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
+9****+28

من ipconfig /all واسه هر دوسیستم فرستادم اول گفتگو از اونجا نمیتونید چک کنید

یا اگه باید عوض کنم بهم بگید از کجا عوض کنم

منظورتون نمیفهمم از این سوال (روتر در رنج 192.168.0.0 هست یا 192.168.1.0 ؟) از کجا چک کنم

ظاهرا یدونه مودم/روتر دارید و IP اون 192.168.1.1 هست. لطفا هر دو سیستم رو تو همین رنج IP بدید. سیستم ها باید بتونن همدیگرو Ping کنن. 

لطفا تا مشکلتون برطرف نشده هیچ پستی رو انتخاب به عنوان جواب نکنید. ممنونم

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
+9****+28

مهندس  این کارو کردم یه سیستم 192.168.1.10 دادم یکی 192.168.1.20 ولی اوکی نشد ping هم نشد

من الان رو وای فای شبکه شدم یعنی کابل لن از سیستم خارج میکنم و دو تا سیستم به وای فای وصل باشه شبکه انجام میشه ولی برعکسش نمیشه 

shahin

فایروال رو خاموش یا اگه در نظر ندارید خاموش کنید رول مربوط به icmp رو enable کنید

+9****+28

icmp کجاست میشه راهنمایی کنید

+9****+28

کسی نیست کمک کنه ما دو تا کامپیوتر با هم شیر کنیم

+9****+28

مشکلو خودم حل کردم دوستان میگم شاید مشکل کس دیگه باشه

انتی ویروس فایروال منو بلاک کرده بود

پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.