در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

iran58

مشکل در اجرا ajax

سلام

من کد زیر را نوشته ام اما نمی دانم چرا ajax دوم کار نمیکند کدم را چگونه باید تغییر بدهم


<h2>Index</h2>
<p>
  <a class="btn btn-primary" onclick="Create();">افزودن شخص جدید</a>
</p>
<div id="list">
  @Html.Action("List")
</div>


<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body" id="bodyModal">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default" id="close">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary" id="editaaaa">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

@section scripts
{
  <script>
    function Create() {
     
      $.ajax({
        url: '@Url.Action("Create", "TestModals")',
        type: "Get",
        data: {}
      }).done(function (res) {
        $("#exampleModal").modal("show");
        $("#exampleModalLabel").html('افزودن');
        $("#bodyModal").html(res);
        });

    }

  </script>  <script>
    $(function () {
      $("#editaaaa").on('click', function () {
        // debugger;
         var dataObject = {
           Name: $("#Name").val(),
           Family: $("#Family").val(),
           Age: $("#Age").val(),
        CreateDate: $("#CreateDate").val()
        };
        $.ajax({
          url: '@Url.Action("Create", "TestModals")',
          type: "POST",
          data: dataObject,
          dataType: "json",
         success: function (data) {
           if (data.toString() == "True") {
             debugger;
             $("#exampleModal").modal('hide');
             $.ajax({
               url: '@Url.Action("list", "TestModals")',
               type: "Get",
               data: {},
               dataType: "json",
               success: function (data) {
                 $('#list').html(data);
               }
             });
              
            }
            else {
              console.log(2);
              
            }
          },
         error: function () {
           console.log(Error.message);
          }
        });
      });
    });
  </script>
}

باتشکر

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....