تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

محدوده آدرس های IP آسیاتک ( Asiatech )

محمد نصیری
محمد نصیری
0 پسند
1212 بازدید
3 نظر
20 ماه قبل

طبق نتیجه آخرین جستجوی انجام شده ، شرکت انتقال داده آسیاتک سی و شش عدد محدود آدرس IP زیر رو در اختیار خودش داره :


5.22.0.0 	5.22.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.53.32.0 	5.53.63.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.161.0.0 	5.161.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.161.128.0 	5.161.255.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.198.160.0 	5.198.191.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.250.0.0 	5.250.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
31.7.96.0 	31.7.127.255 	8192 		Asiatech Data Transfer Inc PLC
37.63.128.0 	37.63.255.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.143.0.0 	46.143.63.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.143.64.0 	46.143.127.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.143.128.0 	46.143.191.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.164.64.0 	46.164.127.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.248.32.0 	46.248.63.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
66.79.96.0 	66.79.127.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
77.238.112.0 	77.238.127.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
79.127.0.0 	79.127.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
80.250.192.0 	80.250.207.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
84.47.192.0 	84.47.223.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
84.47.240.0 	84.47.255.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
87.251.128.0 	87.251.159.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
89.235.80.0 	89.235.95.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
89.235.96.0 	89.235.127.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
91.107.128.0 	91.107.255.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
91.147.64.0 	91.147.79.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
91.250.224.0 	91.250.239.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
93.115.224.0 	93.115.239.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
95.82.64.0 	95.82.127.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
109.225.128.0 	109.225.191.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
128.65.176.0 	128.65.191.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
176.65.160.0 	176.65.191.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
176.65.192.0 	176.65.255.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
178.236.96.0 	178.236.111.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
178.238.192.0 	178.238.207.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
212.33.208.0 	212.33.223.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
213.109.240.0 	213.109.255.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
217.24.144.0 	217.24.159.255 	4096 		Asiatech Data Transfer Inc PLC

عدد اول از سمت راست به چپ ، بعد از نام شرکت Asiatech Data Transfer Inc PLC تعداد آدرس های IP هر Range هست که در اختیار این شرکت هست و می تونه در اختیار مشتریانش قرار بده .

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
3 نظر