محمد جواد صبری
مدرس و مشاور رسمی شرکت میکروتیک در ایران

ساخت شماره داخلی در Elastix

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

5.روی Submit کلیک کنید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.

سلام خدمت ITPro های عزیز ، امروز یکی از دوستام ازم خواست که یک داخلی در VoIP که داشت اضافه کنم VoIP که داشت با Elastix راه اندازی شده بود و من با یکم سرچ پیدا کردم و براش اضافه کردم این آموزش رو برای شما عزیزان قرار می دهم امیدوارم لذت ببرید.
1.برای این کار IP سرور Elastix را در مرورگر وارد کرده و پس از نمایش پنجره لاگین به Elastix نام کاربری و رمز عبور خود را مانند تصویر زیر وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/11bd0115-cb4d-4fbc-b806-ca79d3a5edfb||
2.پس از ورود به محیط کاربری Elastix به منوی PBX بروید.
||http://tosinso.com/files/get/739713e1-5ffb-4677-b21f-a1739ef4201e||
3.از سمت چپ روی گزینه Extensions کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/06369769-ac69-4d05-91d1-b43e61900525||
4.از سمت راست در گزینه ها SIP را انتخاب کنید.
||http://tosinso.com/files/get/bbf4bb62-b853-43c5-a487-55cd828fb41a||
5.روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/dc9b2054-3b43-4e32-8a0f-60f2daa2b834||
6.در قسمت User Extension شماره داخلی و در بخش Display Name نام کاربر را وارد نمایید.
||http://tosinso.com/files/get/db71b374-9a60-4f44-a22e-aaaf4a34f9a6||
7.در قسمت Secret رمز عبور کاربر داخلی برای Register شدن را وارد کنید.
||http://tosinso.com/files/get/1ee85858-7f55-4d57-b732-e0e694e6740d||
8.سپس در پایین ترین بخش روی Submit کلیک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/f08063f9-76a5-4bfb-b59e-9439997d1c32||
9.پس از Submit در سمت راست داخلی اضافه می شود.
||http://tosinso.com/files/get/96706b3d-4329-4380-ad9c-83740b2cc18c||
10.در آخرین بخش روی گزینه Apply Config کایک کنید.
||http://tosinso.com/files/get/7ed55b09-b64a-4ae3-8662-5bc65cb978fa||
تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.
موفق باشید
ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری
منبع : |جزیره ویپ وب سایت توسینسو::https://voip.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

تبریک می گم داخلی ساخته شد و لازم که برید روی گوشی یا نرم افزار های مربوط به VoIP ان را Register کنید.

موفق باشید

ITPro باشید

نویسنده : محمد جواد صبری

منبع : جزیره ویپ وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است


محمد جواد صبری
محمد جواد صبری

مدرس و مشاور رسمی شرکت میکروتیک در ایران

- مدرس رسمی کمپانی میکروتیک - مشاور رسمی کمپانی میکروتیک - مدرس دانشگاهی کمپانی میکروتیک - فعال در انجمن رسمی MIKROTIK ، متخصص در حوزه های زیرساختی مبتنی بر میکروتیک ، MTCNA ، MTCUME ,MTCRE، MTCWE ، MTCTCE,MTCIPv6E و ... - کارشناس ارشد کامپیوتر - گرایش نرم افزار

نظرات