محمد نصیری
بنیانگذار توسینسو ، هکر کلاه سفید ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و عاشق طبیعت

معرفی محدود آدرس های IP شرکت های ایرانی | رنج آیپی ایران

رنج آپی مخابرات | محدوده آدرس آیپی مخابرات | رنج آیپی آسیاتک | رایتل | صبانت | پارس آنلاین | مبین نت | و ...

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

محدوده آدرس های IP شرکت مخابرات اصفهان

طبق آخرین نتایج به دست اومده ، لیست بلاک های آدرس IP شرکت مخابرات استان اصفهان که 6 بلوک هست به شکل زیر هست :

5.75.0.0 	5.75.127.255 	32768 	11/06/12 	Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
5.219.0.0 	5.219.63.255 	16384 	04/09/12 	Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
5.219.64.0 	5.219.127.255 	16384 	04/09/12 	Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
5.219.128.0 	5.219.191.255 	16384 	04/09/12 	Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
5.219.192.0 	5.219.255.255 	16384 	04/09/12 	Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
37.254.0.0 	37.255.255.255 	131072 	19/04/12 	Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)

دومین عدد از سمت راست به چپ بعد از نام شرکت Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.) مخابرات استان اصفهان تعداد آدرس های IP هر بلوک هست که می تونه این شرکت به مشتریانش ارائه بده .

محدوده آدرس های IP صبانت ( شرکت ندا گستر صبا )

طبقه آخرین نتایج به دست اومده ، محدوده آدرس IP شرکت ندا گستر صبا ( صبانت ) دارای 7 بلاک آدرس IP به شکل زیر هست :

5.75.128.0 	5.75.255.255 	32768 	11/06/12 	Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
89.41.224.0 	89.41.239.255 	4096 	29/11/05 	Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
89.165.0.0 	89.165.127.255 	32768 	01/03/06 	Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
94.176.16.0 	94.176.31.255 	4096 	14/08/08 	Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
94.176.48.0 	94.176.63.255 	4096 	14/08/08 	Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
94.176.80.0 	94.176.95.255 	4096 	14/08/08 	Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
188.158.0.0 	188.159.255.255 	131072 	09/06/09 	Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

عدد دوم بعد از نام شرکت Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock نداگستر صبا تعداد آدرس های IP هر یک از محدوده ها هست که این شرکت می تونه به مشتریانش ارائه بده .

محدوده آدرس های IP رایتل

طبق آخرین نتایج جستجو ، شرکت رایتل دارای 26 عدد بلاک آدرس IP به شرح زیر در ایران هست :

5.62.192.0 	5.62.255.255 	16384 	11/06/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
5.72.0.0 	5.72.255.255 	65536 	11/06/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
5.73.0.0 	5.73.255.255 	65536 	11/06/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
5.134.128.0 	5.134.191.255 	16384 	10/07/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
5.200.96.0 	5.200.127.255 	8192 	30/08/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
37.137.0.0 	37.137.255.255 	65536 	22/02/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
37.153.176.0 	37.153.191.255 	4096 	13/03/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
37.156.48.0 	37.156.63.255 	4096 	13/03/12 	"Rightel Communication Service Company PJS"
77.81.192.0 	77.81.223.255 	8192 	15/02/07 	"Rightel Communication Service Company PJS"
89.32.0.0 	89.32.31.255 	8192 	29/11/05 	"Rightel Communication Service Company PJS"
89.32.96.0 	89.32.111.255 	4096 	29/11/05 	"Rightel Communication Service Company PJS"
89.34.32.0 	89.34.63.255 	8192 	29/11/05 	"Rightel Communication Service Company PJS"
89.34.128.0 	89.34.159.255 	8192 	29/11/05 	"Rightel Communication Service Company PJS"
89.41.192.0 	89.41.223.255 	8192 	29/11/05 	"Rightel Communication Service Company PJS"
89.47.64.0 	89.47.79.255 	4096 	29/11/05 	"Rightel Communication Service Company PJS"
89.47.128.0 	89.47.159.255 	8192 	29/11/05 	"Rightel Communication Service Company PJS"
92.114.64.0 	92.114.79.255 	4096 	15/10/07 	"Rightel Communication Service Company PJS"
93.114.16.0 	93.114.31.255 	4096 	21/12/07 	"Rightel Communication Service Company PJS"
94.24.0.0 	94.24.15.255 	4096 	02/06/08 	"Rightel Communication Service Company PJS"
94.24.80.0 	94.24.95.255 	4096 	02/06/08 	"Rightel Communication Service Company PJS"
95.162.0.0 	95.162.255.255 	65536 	24/12/08 	"Rightel Communication Service Company PJS"
188.208.64.0 	188.208.95.255 	8192 	08/05/09 	"Rightel Communication Service Company PJS"
188.208.144.0 	188.208.159.255 	4096 	08/05/09 	"Rightel Communication Service Company PJS"
188.208.160.0 	188.208.191.255 	8192 	08/05/09 	"Rightel Communication Service Company PJS"
188.208.224.0 	188.208.255.255 	8192 	08/05/09 	"Rightel Communication Service Company PJS"
213.195.32.0 	213.195.47.255 	4096 	21/04/09 	"Rightel Communication Service Company PJS"

دومین عدد بعد از نام شرکت Rightel Communication Service Company PJS رایتل در لیست بالا ، تعداد آدرس های آیپی هر کدوم از بلاک ها هست که این شرکت می تونه به مشتریانش ارائه بده .

محدوده آدرس های IP آسیاتک ( Asiatech )

طبق نتیجه آخرین جستجوی انجام شده ، شرکت انتقال داده آسیاتک سی و شش عدد محدود آدرس IP زیر رو در اختیار خودش داره :

5.22.0.0 	5.22.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.53.32.0 	5.53.63.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.161.0.0 	5.161.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.161.128.0 	5.161.255.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.198.160.0 	5.198.191.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
5.250.0.0 	5.250.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
31.7.96.0 	31.7.127.255 	8192 		Asiatech Data Transfer Inc PLC
37.63.128.0 	37.63.255.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.143.0.0 	46.143.63.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.143.64.0 	46.143.127.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.143.128.0 	46.143.191.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.164.64.0 	46.164.127.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
46.248.32.0 	46.248.63.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
66.79.96.0 	66.79.127.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
77.238.112.0 	77.238.127.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
79.127.0.0 	79.127.127.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
80.250.192.0 	80.250.207.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
84.47.192.0 	84.47.223.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
84.47.240.0 	84.47.255.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
87.251.128.0 	87.251.159.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
89.235.80.0 	89.235.95.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
89.235.96.0 	89.235.127.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
91.107.128.0 	91.107.255.255 	32768 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
91.147.64.0 	91.147.79.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
91.250.224.0 	91.250.239.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
93.115.224.0 	93.115.239.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
95.82.64.0 	95.82.127.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
109.225.128.0 	109.225.191.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
128.65.176.0 	128.65.191.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
176.65.160.0 	176.65.191.255 	8192 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
176.65.192.0 	176.65.255.255 	16384 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
178.236.96.0 	178.236.111.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
178.238.192.0 	178.238.207.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
212.33.208.0 	212.33.223.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
213.109.240.0 	213.109.255.255 	4096 	 	Asiatech Data Transfer Inc PLC
217.24.144.0 	217.24.159.255 	4096 		Asiatech Data Transfer Inc PLC

عدد اول از سمت راست به چپ ، بعد از نام شرکت Asiatech Data Transfer Inc PLC تعداد آدرس های IP هر Range هست که در اختیار این شرکت هست و می تونه در اختیار مشتریانش قرار بده .

رنج آیپی : محدوده آدرس IP شرکت شبکه رسانه پیشرو 

طبقه نتیجه آخرین جستجوهای انجام شده شرکت توسعه ارتباطات و اطلاعات سامانه سما پیشرو پرشین با نام تجاری شبکه رسانه پیشرو دارای یک بلاک IP به شکل زیر هست :

5.34.192.0 	5.34.223.255 	8192 	 	Samaneh Sama Pishro Persian Communications and Information Development Company PJS

عدد اول از سمت راست به چپ بعد از نام شرکت تعداد آدرس های IP در اختیار این شرکت هست که عدد 8192 رو نشون میده .

محدوده آدرس های IP سازمان فناوری اطلاعات ایران ( ITC ) 

طبق آخرین اطلاعات به دست اومده ، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو محدوده آدرس IP زیر رو در اختیار داره :

2.176.0.0 	2.191.255.255 	Information Technology Company (ITC)
78.38.0.0 	78.39.255.255 	Information Technology Company (ITC)

در مجموع این سازمان با داشتن ۱۱۷۸۶۴۸ تعداد آدرس آیپی در ایران مشغول سرویس دهی به مشتریانش هست . البته ITC هنوز نمیدونیم دقیقا با ICT ادغام شده یا خیر ! ولی در کل اسمی که ما از این مخفف در ایران پیدا کردیم و وب سایتش هم به سایت وزارت فناوری اطلاعات redirect شده بود به این اسم نامگذاری شده بود ، دوستانی که اطلاعات زیرساختی دارن می تونن در ادامه نظرشون رو بگن.

محدوده آدرس های IP ایرانسل

طبق آخرین نتایج جستجویی که انجام شده محدوده یا رنج آدرس های IP شرکت ایرانسل در محدوده زیر هست :

2.144.0.0 	2.147.255.255 	Iran Cell Service and Communication Company
5.112.0.0 	5.127.255.255 	Iran Cell Service and Communication Company

در مجموع ، شرکت ایرانسل با داشتن ۱۳۱۰۷۲۰ تعداد آدرس آیپی در حال سرویس دهی به مشتریانش در ایران هست.

محدوده آدرس های IP پارس آنلاین

طبق آخرین نتایج به دست آمده ، شرکت پارس آنلاین دارای 9 عدد بلاک آدرس IP به شرح زیر در ایران هست :

5.78.0.0 	5.78.255.255 	65536 	12/06/12 	Pars Online PJS
37.27.0.0 	37.27.255.255 	65536 	28/12/11 	Pars Online PJS
46.41.192.0 	46.41.255.255 	16384 	27/07/10 	Pars Online PJS
46.62.128.0 	46.62.255.255 	32768 	01/11/10 	Pars Online PJS
82.99.192.0 	82.99.255.255 	16384 	12/12/03 	Pars Online PJS
91.98.0.0 	91.99.255.255 	131072 	11/09/06 	Pars Online PJS
178.169.0.0 	178.169.31.255 	8192 	26/03/10 	Pars Online PJS
188.245.0.0 	188.245.255.255 	65536 	17/01/11 	Pars Online PJS
213.217.32.0 	213.217.63.255 	8192 	19/02/01 	Pars Online PJS

دومین عدد بعد از نام شرکت Pars Online PJS پارس آنلاین در لیست بالا ، تعداد آدرس های آیپی هر کدوم از بلاک ها هست که این شرکت می تونه به مشتریانش ارائه بده .

محدوده آدرس های IP مبین نت ( شرکت ارتباطات مبین نت ) 

طبق آخرین نتایج به دست آمده ، شرکت ارتباطات مبین نت ارائه دهنده راهکارهای اینترنت وایمکس ، ای تی ای و وای فای دارای تعداد 28 عدد بلاک آدرس IP به شرح زیر هست :

5.52.0.0 	5.52.255.255 	65536 	25/05/12 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
5.201.128.0 	5.201.255.255 	32768 	29/08/12 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
37.98.0.0 	37.98.127.255 	32768 	06/02/12 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
37.156.16.0 	37.156.31.255 	4096 	13/03/12 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
62.102.128.0 	62.102.143.255 	4096 	10/03/11 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
80.242.0.0 	80.242.15.255 	4096 	27/04/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
85.239.192.0 	85.239.223.255 	8192 	21/06/05 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
86.107.0.0 	86.107.15.255 	4096 	18/04/05 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
86.107.208.0 	86.107.223.255 	4096 	18/04/05 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
89.37.0.0 	89.37.15.255 	4096 	29/11/05 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
89.43.0.0 	89.43.15.255 	4096 	29/11/05 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
89.45.48.0 	89.45.63.255 	4096 	29/11/05 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
91.133.128.0 	91.133.255.255 	32768 	30/10/06 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
92.114.16.0 	92.114.31.255 	4096 	15/10/07 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
93.117.176.0 	93.117.191.255 	4096 	21/12/07 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
94.101.128.0 	94.101.143.255 	4096 	15/08/08 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
94.101.240.0 	94.101.255.255 	4096 	26/08/08 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
109.108.160.0 	109.108.191.255 	8192 	29/10/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
109.203.128.0 	109.203.159.255 	8192 	05/03/10 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
130.255.192.0 	130.255.255.255 	16384 	31/10/11 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
178.131.0.0 	178.131.255.255 	65536 	17/03/10 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
188.122.96.0 	188.122.127.255 	8192 	04/01/11 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
188.209.192.0 	188.209.207.255 	4096 	08/05/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
188.210.64.0 	188.210.79.255 	4096 	08/05/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
188.210.192.0 	188.210.207.255 	4096 	08/05/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
188.211.0.0 	188.211.15.255 	4096 	08/05/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
188.212.48.0 	188.212.63.255 	4096 	08/05/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
188.213.64.0 	188.213.79.255 	4096 	08/05/09 	Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)

عدد دوم از سمت راست به چپ ، بعد از نام شرکت Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) تعداد آدرس های IP هر Range هست که در اختیار این شرکت هست و می تونه در اختیار مشتریانش قرار بده .

محدوده آدرس های IP مخابرات ایران

طبق آخرین نتایج به دست آمده ، شرکت مخابرات ایران دارای 63 عدد بلاک آدرس IP به شرح زیر هست :

5.62.160.0 	5.62.191.255 	8192 	11/06/12 	Iran Telecommunication Company PJS
5.74.0.0 	5.74.255.255 	65536 	11/06/12 	Iran Telecommunication Company PJS
5.232.0.0 	5.239.255.255 	524288 	07/09/12 	Iran Telecommunication Company PJS
31.14.80.0 	31.14.95.255 	4096 	18/04/11 	Iran Telecommunication Company PJS
31.14.144.0 	31.14.159.255 	4096 	18/04/11 	Iran Telecommunication Company PJS
37.156.112.0 	37.156.127.255 	4096 	13/03/12 	Iran Telecommunication Company PJS
37.156.128.0 	37.156.143.255 	4096 	13/03/12 	Iran Telecommunication Company PJS
46.100.0.0 	46.100.255.255 	65536 	24/06/10 	Iran Telecommunication Company PJS
77.81.32.0 	77.81.47.255 	4096 	15/02/07 	Iran Telecommunication Company PJS
77.81.144.0 	77.81.159.255 	4096 	15/02/07 	Iran Telecommunication Company PJS
80.210.0.0 	80.210.63.255 	16384 	12/12/01 	Iran Telecommunication Company PJS
80.210.128.0 	80.210.255.255 	32768 	12/12/01 	Iran Telecommunication Company PJS
81.16.112.0 	81.16.127.255 	4096 	21/01/04 	Iran Telecommunication Company PJS
85.204.80.0 	85.204.95.255 	4096 	13/01/05 	Iran Telecommunication Company PJS
85.204.208.0 	85.204.223.255 	4096 	13/01/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.104.80.0 	86.104.95.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.104.96.0 	86.104.111.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.105.128.0 	86.105.143.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.107.80.0 	86.107.95.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
86.107.144.0 	86.107.159.255 	4096 	18/04/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.36.48.0 	89.36.63.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.36.96.0 	89.36.111.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.36.176.0 	89.36.191.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.37.240.0 	89.37.255.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.38.80.0 	89.38.95.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.40.240.0 	89.40.255.255 	4096 	29/11/05 	Iran Telecommunication Company PJS
89.219.64.0 	89.219.127.255 	16384 	05/07/06 	Iran Telecommunication Company PJS
89.219.192.0 	89.219.255.255 	16384 	05/07/06 	Iran Telecommunication Company PJS
91.185.128.0 	91.185.159.255 	8192 	25/10/06 	Iran Telecommunication Company PJS
93.117.0.0 	93.117.31.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.117.32.0 	93.117.47.255 	4096 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.117.96.0 	93.117.127.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.118.96.0 	93.118.127.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.118.128.0 	93.118.159.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.118.160.0 	93.118.175.255 	4096 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.119.32.0 	93.119.63.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
93.119.64.0 	93.119.95.255 	8192 	21/12/07 	Iran Telecommunication Company PJS
109.74.224.0 	109.74.239.255 	4096 	12/11/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.209.16.0 	188.209.31.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.209.32.0 	188.209.47.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.209.64.0 	188.209.79.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.210.96.0 	188.210.127.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.210.128.0 	188.210.191.255 	16384 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.32.0 	188.211.63.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.64.0 	188.211.127.255 	16384 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.128.0 	188.211.159.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.176.0 	188.211.191.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.211.192.0 	188.211.223.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.64.0 	188.212.95.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.160.0 	188.212.191.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.208.0 	188.212.223.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.212.224.0 	188.212.239.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.213.96.0 	188.213.127.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.213.144.0 	188.213.159.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.213.176.0 	188.213.191.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.214.160.0 	188.214.191.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.215.128.0 	188.215.143.255 	4096 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.215.160.0 	188.215.191.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
188.215.192.0 	188.215.223.255 	8192 	08/05/09 	Iran Telecommunication Company PJS
195.181.0.0 	195.181.31.255 	8192 	31/01/97 	Iran Telecommunication Company PJS
195.181.32.0 	195.181.63.255 	8192 	20/03/97 	Iran Telecommunication Company PJS
195.181.64.0 	195.181.127.255 	16384 	20/03/97 	Iran Telecommunication Company PJS
217.77.112.0 	217.77.127.255 	4096 	10/12/02 	Iran Telecommunication Company PJS

عدد دوم از سمت راست به چپ بعد از اسم شرکت مخابرات ایران ( Iran Telecommunication Company PJS ) تعداد آدرس های IP هر کدام از بلاک ها را نشان می دهد .

محدوده آدرس های IP شرکت داده پردازان سبز البرز 

طبق آخرین نتایج به دست اومده ، شرکت داده پردازان سبز البرز ( ارائه دهنده سرویس اینترنت البرز در استان گیلان ) فقط دارای یک بلاک آدرس IP به شکل زیر هست :

5.22.192.0 	5.22.223.255 	8192 		Dadeh Pardazan Sabz Alborz Co.(P.J.S.)

عدد دوم از سمت راست به چپ بعد از اسم شرکت تعداد آدرس های IP این شرکت هست که عدد 8192 رو نشون میده .
محمد نصیری
محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو ، هکر کلاه سفید ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و عاشق طبیعت

هکر با کلاه ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و کشف جرائم رایانه ای ، بیش از 12 هزار ساعت سابقه تدریس در بیش از 40 سازمان دولتی ، خصوصی و نظامی ، علاقه مند به یادگیری بیشتر و عاشق محیط زیست ، عضو کوچکی از مجموعه توسینسو

نظرات