عایق الکتریکی ساختمان چه تاثیری در آنتن دهی موبایل دارد؟

نکته ای در مورد شیلد الکتریکی ساختمان و اثر آن به آنتن دهی موبایل می خواستم بیان کنم فرض کنیدتمام بدنه خارجی یک ساختمان را با ورق نازک فلزی پوشش بدهیم و آنرا با یک کابل مسی به یگ گراند واقعی وصل کنیم (گراند واقعی به چاهی اطلاق می شود که بسته به رطوبت زمین بین دو تا حدود ده متر عمق داشته و با کربن مناسب پر شده وداخل آن یک صفحه مسی بوده که کابل اصلی گراند به آن وصل می شود ) حال اگر کنار این ساختمان یک دکل موبایل فعال داشته باشیم در داخل ساختمان آنتن دهی موبایل صفر خواهد بود

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

و این به خاطر این است که امواج موبایل از طریق فلز شیلد به زمین منتقل می شود و اما برای عملی کردن این ایده در ساخت بعضی ساختمانها از بتن مسلح استفاده می شود در بتن مسلح از آلماتورهای فلزی برای استحکام بتن و افزایش مقاومت آن استفاده می شود و این فلزات داخل بتن در عمل مثل مدار شیلد الکتریکی عمل کرده و امواج موبایل را به زمین انتقال می دهد حال اگر تمام دیوارهای یک ساختمان با بتن مسلح ساخته شده باشد در این ساختمان نفوذ پذیری امواج مخابراتی کمتر بوده و در چنین ساختمانهایی آنتن دهی موبایل در داخل ساختمان کمتر می شود

لازم به ذکر است که در چنین ساختمانهایی اگر به فرستنده موبایل نزدیک باشند در کنار پنجره بیرونی ساختمان آنتن دهی موبایل فول بوده و با حرکت به عمق ساختمان آنتن دهی موبایل کمتر و کمتر می شود و این ساختمانها از لحاظ نفوذ امواج مضر کاملا سالم می باشند پس عدم آنتن دهی موبایل در این چنین ساختمانهایی نه تنها عیب محسوب نشده بلکه از محاسن آنها می باشد و این ویژگی علاوه بر حسن فوق نشان دهنده استحکام ساختمان هم می باشد.


نظرات