معرفی 4 وظیفه اصلی سویچ در شبکه که باید بدانید

سوئیچ را میتوان شکل تکامل یافته پل ها دانست. بر این اساس هر دو جزو تجهیزاتی هستند که بر مبنای آدرس مک در لایه دو مدل مرجع OSI کار میکنند. در واقع سوئیچ یک multiport bridge است. پلها تصمیمات برای فریم ها را به صورت نرم افزاری می گیرند، اما سوئیچ ها این اعمال را به واسطه سخت افزار و چیپ ست (ASIC Chips) داخلی خود صورت میدهند. اعمال سوئیچ در شبکه عبارتند از:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
  1. Learning
  2. Forwarding & Filtering
  3. Loop Avoidance (توسط مکانیزم STP)
  4. Vlaning (تقسیم یک سوئیچ فیزیکی به دو یا چند سوئیچ منطقی)

سه کارکرد نخست به صورت پیش فرض بر روی سوئیچها فعال است و نیاز به پیکربندی ندارد؛ به این کارکردهای اتومات اصطلاحا Transparency می گویند. اما تنظیماتی چون vlan نیاز به پیکربندی دارند. همچنین ذکر این نکته ضرورری است که سوئیچ تصمیمات یادگیری و ارسال را بر اساس آدرس مک مبدا (source mac add) و آدرس مک مقصد (destination mac add) میگیرند. به عنوان نکته پایانی به بیان تفاوت هاب و هاب-سوئیچ می پردازیم .

هاب وسیله ای است که در هنگام ارسال یک فریم آنرا بر روی تمامی پورتهای خود، چه متصل و چه غیر متصل broadcast می نماید؛ اما هاب-سوئیچ ها که از نظر قیمت گرانتر نیز می باشند در هنگام ارسال یک فریم آنرا تنها بر روی پورتهای متصل خود ارسال میکنند، بنابراین فریم ها را به گونه ای multicast میکنند. در دوره آموزش نتورک پلاس شما به خوبی با نحوه کارکرد سویچ ، تفاوتش با هاب و روتر و البته وظایفی که سویچ دارد و انواع سویچ آشنایی پیدا خواهید کرد.


نظرات