فرصت تخفیف ها تموم شد!! اما صبر کنید شاید تا
00 00 00
فرصت جدیدی پیدا کنید!

سویچ Space Division چیست ؟

محمد عابدینی
محمد عابدینی
1 پسند
387 بازدید
0 نظر
41 ماه قبل
 • این حالت ساختاری است که بین پورت های ورودی و خروجی چندین حالت برای ارسال اطلاعات وجود دارد و اطلاعات به صورت هم زمان در بین پورت های قابل ارسال هستند اگر حالت های blocking رخ ندهد.
 • این نوع از سویچ های به تناسب تعداد مسیر های موجود برای یک جفت پورت خروجی و ورودی به دو دسته single-path و multiple-path تقسیم می شود.
 • در حالت single-path فقط یک مسیر برای هر جفت ورودی و خروجی وجود دارد.
 • در حالت multiple-path بیش از یک مسیر برای هر جفت پورت ورودی و خروجی وجود دارد.

طبقه بندی Single-Path Switches

این دسته از سویچ ها خود به سه دسته به نام های زیر طبقه بندی می شوند:

1. Crossbarbased switches

2. fully interconnected switches

3. banyan-based switches

Crossbarbased switches:

در شکل زیر یک سویچ 4*4 از نوع Crossbarbased را مشاهده می کنید:

s1
 • خطوط افقی نشان دهنده ورودی به سویچ است، خطوط عمودی نشان دهنده خروجی از سویچ است.
 • یک سویچ n در n در این حالت تعداد n به توان 2 نقطه تقاطع به نام corresponding دارد که یک جفت پورت ورودی و خروجی را به هم وصل می کند.
 • هر یک از این corresponding در دو حالت cross و bar تنظیم می شود حالت cross حالت پیش فرض است.
  bar
  cross

روش برقراری ارتباط در Crossbarbased switches

 • در این سویچ برای برقرار ارتباط بین پورت i و پورت j این عمل در corresponding محل تلاقی دو پورت در حالت bar اتفاق می افتد و سایر corresponding در حالت cross قرار دارند و می توانند ارتباط های دیگری ایجاد کند. این نوع اتصالات را در شکل زیر مشاهده می کنید:
w

Fully interconnected switches

 • در این نوع از سویچ که از نوع single-path space-division است همه پورت ها به هم مربوط هستند و به تعداد هر خط ارتباطی یک Buse وجود دارد. ساختار این سویچ ها هم شبیه به سویچ های shared medium عمل می کند.
 • در این ساختار همه بسته ها به همه پورت ها به صورت همزمان broadcast می شود و یک فیلتر کنده مرکزی تصمیم می گیرد که بسته دریافت شده به کدام بافر در پورت خروجی هدایت شود.
s6

Banyan-based switches

 • این سویچ هم در ساختار single-path space-division قرار می گیرد و برای ارتباط هر پورت ورودی و خروجی یک مسیر وجود دارد با این تفاوت که فقط در حالت 2*2 ایجاد شده است و خود به سه دسته delta, omega و Banyan تقسیم می شود. این ساختار ها در شکل زیر نمایش داده شده اند.
 • این سویچ ها در حالت self-routing کار می کنند.
s7

حالت self-routing در delta

 • سویچ های Banyan دو حالت عددی ورودی 0 و 1 و دو حالت عددی خروجی 0 و 1 دارند.
s8
 • اولین بیت ورودی در این سویچ ها برای هر ورودی حکم راهنما را دارد و بعد از اتمام کار این بخش حذف شده و به سویچ بعدی منتقل می شود. در نتیجه سه بیت اول مخصوص انجام عملیات مسیر یابی است.
 • اگر مقدار ورودی عدد 0 باشد بسته به خروجی بالای و اگر این عدد مقدار 1باشد بسته به خروجی پایینی منتقل می شود.

مثالی از self-routing

 • فرض کنید که بسته شما قصد دارد که به پورت 4 برود عدد باینری آن 100 است پس در قدم اول به پورت پایین وارد می شود و از آن خارج می شود:
s9

در مرحله بعد چون عدد صفر است از خروجی بالایی سویچ بعدی بسته خارج شده و این عدد هم حذف می شود:

s10
 • در مرحله آخر هم چون عدد ورودی 0 است از پورت بالایی سویچ خارج شده و به سمت پورت مورد نظر بسته هدایت شده:
s11
 • سه بسته ورودی همزمان بسته اول از ورودی 1به خروجی 5 هدایت می شود، بسته دوم از ورودی 3 به خروجی 7 منتقل می شود و بسته سوم هم از ورودی 6 به خروجی 1 منتقل می شود.

5 = 101

7 = 111

1 = 001

s12
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...