محمد عابدینی
کارشناس ارشد متخصص سیستم عامل های متن باز ( لینوکس و یونیکس )

سویچ Space Division چیست ؟

این دسته از سویچ ها خود به سه دسته به نام های زیر طبقه بندی می شوند:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
 • این حالت ساختاری است که بین پورت های ورودی و خروجی چندین حالت برای ارسال اطلاعات وجود دارد و اطلاعات به صورت هم زمان در بین پورت های قابل ارسال هستند اگر حالت های blocking رخ ندهد.
 • این نوع از سویچ های به تناسب تعداد مسیر های موجود برای یک جفت پورت خروجی و ورودی به دو دسته single-path و multiple-path تقسیم می شود.
 • در حالت single-path فقط یک مسیر برای هر جفت ورودی و خروجی وجود دارد.
 • در حالت multiple-path بیش از یک مسیر برای هر جفت پورت ورودی و خروجی وجود دارد.

طبقه بندی Single-Path Switches

1. Crossbarbased switches

2. fully interconnected switches

3. banyan-based switches

Crossbarbased switches:

در شکل زیر یک سویچ 4*4 از نوع Crossbarbased را مشاهده می کنید:

s1
 • خطوط افقی نشان دهنده ورودی به سویچ است، خطوط عمودی نشان دهنده خروجی از سویچ است.
 • یک سویچ n در n در این حالت تعداد n به توان 2 نقطه تقاطع به نام corresponding دارد که یک جفت پورت ورودی و خروجی را به هم وصل می کند.
 • هر یک از این corresponding در دو حالت cross و bar تنظیم می شود حالت cross حالت پیش فرض است.
  bar
  cross

روش برقراری ارتباط در Crossbarbased switches

 • در این سویچ برای برقرار ارتباط بین پورت i و پورت j این عمل در corresponding محل تلاقی دو پورت در حالت bar اتفاق می افتد و سایر corresponding در حالت cross قرار دارند و می توانند ارتباط های دیگری ایجاد کند. این نوع اتصالات را در شکل زیر مشاهده می کنید:
w

Fully interconnected switches

 • در این نوع از سویچ که از نوع single-path space-division است همه پورت ها به هم مربوط هستند و به تعداد هر خط ارتباطی یک Buse وجود دارد. ساختار این سویچ ها هم شبیه به سویچ های shared medium عمل می کند.
 • در این ساختار همه بسته ها به همه پورت ها به صورت همزمان broadcast می شود و یک فیلتر کنده مرکزی تصمیم می گیرد که بسته دریافت شده به کدام بافر در پورت خروجی هدایت شود.
s6

Banyan-based switches

 • این سویچ هم در ساختار single-path space-division قرار می گیرد و برای ارتباط هر پورت ورودی و خروجی یک مسیر وجود دارد با این تفاوت که فقط در حالت 2*2 ایجاد شده است و خود به سه دسته delta, omega و Banyan تقسیم می شود. این ساختار ها در شکل زیر نمایش داده شده اند.
 • این سویچ ها در حالت self-routing کار می کنند.
s7

حالت self-routing در delta

 • سویچ های Banyan دو حالت عددی ورودی 0 و 1 و دو حالت عددی خروجی 0 و 1 دارند.
s8
 • اولین بیت ورودی در این سویچ ها برای هر ورودی حکم راهنما را دارد و بعد از اتمام کار این بخش حذف شده و به سویچ بعدی منتقل می شود. در نتیجه سه بیت اول مخصوص انجام عملیات مسیر یابی است.
 • اگر مقدار ورودی عدد 0 باشد بسته به خروجی بالای و اگر این عدد مقدار 1باشد بسته به خروجی پایینی منتقل می شود.

مثالی از self-routing

 • فرض کنید که بسته شما قصد دارد که به پورت 4 برود عدد باینری آن 100 است پس در قدم اول به پورت پایین وارد می شود و از آن خارج می شود:
s9

در مرحله بعد چون عدد صفر است از خروجی بالایی سویچ بعدی بسته خارج شده و این عدد هم حذف می شود:

s10
 • در مرحله آخر هم چون عدد ورودی 0 است از پورت بالایی سویچ خارج شده و به سمت پورت مورد نظر بسته هدایت شده:
s11
 • سه بسته ورودی همزمان بسته اول از ورودی 1به خروجی 5 هدایت می شود، بسته دوم از ورودی 3 به خروجی 7 منتقل می شود و بسته سوم هم از ورودی 6 به خروجی 1 منتقل می شود.

5 = 101

7 = 111

1 = 001

s12

محمد عابدینی
محمد عابدینی

کارشناس ارشد متخصص سیستم عامل های متن باز ( لینوکس و یونیکس )

سلام دوستان از سال ۱۳۸۱ با سیستم عامل های مبتنی بر BSD کار کردم. برگذار کننده دوره های PF و pfsense مدرس دوره های لینوکس ( LPIC303) مقالات و فیلم های آموزشی در زمینه BSD تهیه کردم. یکی از سیستم عامل های مورد علاقه من OpenBSD است. عاشق کار با سیستم عاملهای متن باز عاشق کار با خط فرمان.

نظرات