علیرضا عابدینی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

مشاهده وضعیت ترافیک اینترنت در سطح جهان

توجه شما رو در این مقاله به گزارشی که شرکت Akamai (سرویس‌دهنده خدمات ابری) در خصوص وضعیت مصرف ترافیک اینترنت در سطح جهان به تفکیک قاره های و کشورهای مختلف ارائه داده جلب می کنم. در همین ابتدا توجه شما رو به آمار مصرف ترافیک اینترنت در ایران بر اساس این گزارش می پردازیم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

آمار ترافیک اینترنت در کشورهای جهان در سال 2017

 • سهم ایران از ترافیک اینترنت برابر با 0.4 درصد از مصرف کل اینترنت در سطح جهان بوده
 • رتبه ایران در مصرف اینترنت در قاره آسیا برابر با رتبه 12 بوده
 • کشورهای Singapore ، Hong Kong ، Vietnam ،Malaysia هم رتبه با ایران با همین درصد سهم بوده
 • رتبه بالاتر از ایران متعلق به Philippines با 0.5 درصد (رتبه 11)
 • رتبه پایینتر از ایران در آسیا تعلق به Kazakhstan و Israel با 0.3 درصد دارد.
وب سایت توسینسو

اما در ادامه به اماری در ارتباط با درصد مصرف اینترنت در سطح جهان می پردازیم؛

 • United Kingdom با 10.7 درصد در رتبه نخست مصرف اینترنت قرار دارد
 • Japan با 10.5 درصد در رتبه دوم مصرف ترافیک اینترنت قرار دارد
 • Germany با 9.3 درصد در رتبه سوم بوده
 • تعداد کشورهایی که سهم 0.1 درصدی مصرف ترافیک اینترنت را در اختیار دارد بیشتر از 20 کشور بوده
 • بیشترین سهم مصرف اینترنت متعلق به قاره اروپا بوده
 • کمترین سهم متعلق به آفریقا بوده
وب سایت توسینسو

اما اگه بخوایم نگاهی به آمار هر قاره به تفکیک داشته باشیم، مشاهده خواهیم کرد که در خیلی موارد سهم کشورهای کوچکتر به لحاظ وسعت در مصرف اینترنت از کشورهای وسیعتر بیشتر بوده، بطوریکه کشور Germany با 9.3 درصد در حدود 8 برابر کشور پهناور Russian Federation با 1.7 درصد مصرف اینترنت دارد. البته در این گزارش ایالت های آمریکا به تفکیک درصددهی شده اند.

آمریکای شمالی

  • California با 1.6 درصد رتبه نخست و New York با 1.4 در رده دوم و Texas با 1.3 درصد مقام سوم را دارد
  • در انتها Toronto، District Of Columbia و تعداد دیگر با 0.1 درصد قرار دارند
  • اختلاف 15 برابری مصرف اینترنت بین رتبه نخست و رتبه آخر در این قاره مشاهده می شود

آمریکای جنوبی

Brazil با 1.4 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده

  • رتبه دوم به Argentina با 0.3 و رتبه سوم به Colombia با 0.1 تعلق دارد
  • نکته قابل توجه تفاوت چشمگیر بین رتبه اول یعنی Brazil با رتبه دوم یعنی Argentina که تقریبا معادل 5 برابر بوده دارد
  • نکته بعدی در این قسمت رشد و پیشرفت فناوری محسوس در Brazil نسبت به دیگر کشورهای این منطقه بوده
  • تمامی کشورهای این ناحیه به غیر از Brazil و Argentina دارای سهم اینترنت 0.1 درصدی بوده.

اروپا

  • رتبه اول قاره ای و جهانی تعلق دارد به United Kingdom با 10.7 درصد
  • رتبه دوم قاره ای و سوم جهانی تعلق دارد به Germany با 9.3 درصد
  • رتبه سوم به France با 4.3 درصد
  • انتهای این جدول Svalbard با تعدادی دیگر از کشورها با سهم 0.1 درصد قرار دارد
  • Turkey با 1.1 درصد در رتبه نهم این بخش قرار دارد

آسیا

  • Japan با 10.5 درصد مصرف ترافیک اینترنت رتبه اول قاره ای و دوم جهانی را در اختیار دارد
  • South Korea با 3.4 درصد در رتبه دوم
  • India با 3.3 درصد و 8 برابر ایران در رتبه سوم جای دارد
  • Iran با 0.4 درصد ، فاصله 10 درصدی با رتبه نخست این قاره دارد
  • North Korea بهمراه تعدادی دیگر از کشورها با 0.1 درصد در انتهای این بخش قرار دارند.

آفریقا

  • South Africa و Egypt با 0.2 درصد در رتبه نخست و مابقی کشورها با 0.1 درصد سهم اینترنت را در اختیار دارند

اقیانوسیه

رتبه نخست متعلق به Australia با 3.4 درصد

New Zealand با 0.2 درصد رتبه دوم

مابقی همانند Guam و Fiji با 0.1 درصد ، سهم مصرف اینترنت جهانی را دارند


علیرضا عابدینی
علیرضا عابدینی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستم ، مدرس دوره های کامپیوتر ، مدیر فناوری اطلاعات و دارای گواهینامه های MCSA ، CCNA ، CEH و Network Plus و خوشحالم از اینکه می تونم دانشم رو در توسینسو به اشتراک بگذارم

17 اردیبهشت 1396 این مطلب را ارسال کرده

نظرات